Home

Svor hornina

Svor. Svory jsou světle šedé, světle hnědé, červenohnědé nebo šedočerné horniny s výraznou foliací, plochy foliace jsou často nápadně lesklé. Textura horniny je nejčastěji plošně paralelní, hornina je drobně až hrubě zrnitá Svor (něm. Röhrsdorf) je obec v okrese Česká Lípa, při jižní straně Lužických hor, v nadmořské výšce 435 metrů.Žije zde 649 obyvatel. Obcí protéká Boberský potok a prochází jí silnice č. 9 spojující Šluknovský výběžek s vnitrozemím. Obec má velice dobré autobusové a vlakové spojení. Obec Svor se skládá ze dvou místních částí - Svor a Rousínov

Svor. Hornina vzniklá regionální přeměnou. Hornina má výraznou břidličnatost a lupenitý sloh. Na plochách břidličnatosti jsou dobře viditelné větší nepravidelné šupinky muskovitu. Dále je přítomen křemen a někdy i granát. Svory zpravidla neobsahují živce. Ortorula. Hornina vzniklá regionální přeměnou kyselých. svor vznikÁ z jÍlovitÝch bŘidlic silnĚjŠÍ metaformÓzou svĚtle ŠedÝ nebo hnĚdÝ,vrstevnatÝ, bohatÝ slÍdou, hrubĚ zrnitÝ, Často obsahuje granÁty. rula pararula ortorula z usazenÝch hornin z vyvŘelÝch horni impregnační hornina: hornina obohacená o prvky přinesené pronikajícími vodními roztoky v nemetamorfních podmínkách. Patří k nim např. impregnace pískovců fosfáty z nadložních vrstev guána. itabirit (železový svor): metamorfovaná hornina, tvořená rudami železa (magnetit, martit, hematit) s příměsí křemene a slíd Hornina - anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál - prvek nebo chemická sloučenina, svor rula slepenec brekcie pískovec jílovec spraše hlíny jíly vápenec dolomit rašelina uhlí ropa zem.plyn asfalt. Horniny Využití hornin ve stavebnictví

Metamorfované horniny - svor

Pevnost hornin - je odpor, který hornina klade, chceme-li oddělit její části. Rozeznáváme pevnost v tlaku, tahu, ohybu apod. Pevnost hornin závisí na jejich čerstvosti, struktuře a textuře. Nasáklivost hornin - je poměr mezi hmotností suché horniny v kg a přírůstkem hmotnosti po nasáknutí vodou. Tento poměr se vyjadřuje v % Svor . Tato krystalická břidlice je většinou šedá, stříbrošedá nebo hnědošedá. Texturu má výrazně plošně paralelní s velmi dobrou odlučností podle ploch foliace. Podle tvaru součástek má svor texturu lepidoblastickou. Podle velikosti součástek je středně zrnitý. Může být rovněž porfyroblastický Jak vznikají nerosty a horniny. Nerost je totéž jako minerál, oba názvy se používají stejně často. Definice je důležitá: nerost je homogenní, čili stejnorodá pevná látka, lze ji vyjádřit chemickým složením a je anorganického původu To není ani trochu pravda :) Kde kdy může být hornina menší jako minerál :) Zásadní rozdíl je v tom, že minerály mají ve všech směrech stejné chemické a fyzikální vlastnosti a tudíž je lze vyjádřit chemickým vzorcem, zato horniny nikoliv. A horniny se skládají z minerálů, tudíž nejsou homogenní, zato nerosty ano :

Svor (okres Česká Lípa) - Wikipedi

 1. Svor (angl.mica schiste, mica slate, rus.sljuďanoj slaněc, něm.Glimmerschiefer) jest hornina zvrstvená slohu krystallického, krystallická břidlice, složená z křemene a slídy jako součástí podstatných.Slída ve svoru jest buď světlá, draselnatá, muskovit (svor muskovitický), nebo temná (svor biotitický), obojí zároveň (svor dvojslídný) anebo méně často též.
 2. Svor je metamorfovaná hornina. Vzniká přeměnou jílovité břidlice. Je tvořena hustě tmeleným muskovitem. Proto je lesklý. Pouhým okem nelze rozeznat zrna. Je to 2. stádium metamorface. Není příliš tvrdý
 3. Svor je přeměněná hornina, která vzniká při středním stupni regionální přeměny hornin. Někdy bývá též označován jako slídnato-křemenná břidlice. Patří do nižší části amfibolitové facie. Je řazen mezi krystalické břidlice
 4. erály středních metamorfních stupňů (granát, staurolit, kyanit, turmalín). Hornina postižená drcením - kataklasou, v níž je však.
 5. metamorfovaná hornina na 4 písmena: svor: zkontrolováno: metamorfovaná hornina na 6 písmen: taktit: zkontrolováno: Další varianty pro metamorfovaná hornina. A v rozšířené shodě nabízíme následující výpis, který zohledňuje každé jedno slovo zvlášť ze spojení metamorfovaná hornina. Proto mohou být výsledky.

Přehled hornin - cvut

 1. metamorfovaná hornina. Na této stránce jsou výsledky na dotaz metamorfovaná hornina v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 2. Svor Hornina přeměněná - metamorfovaná kyanitu či turmalínu. Vzorek svoru pochází ze Svojanova. Svor je přeměněná hornina, tvoří se při větším tlaku a vyšší teplotě, především z jílových a písčitých usazenin. Je složen ze zřetelných šupin světlé slídy a hrubších zrn křemene, je druhem krystalick
 3. er l jsou p tomny hematit, apatit, rutil a zirkon. Hornina je drobn a st edn zrnit , m v raznou foliaci
 4. přeměněná hornina. Na této stránce jsou výsledky na dotaz přeměněná hornina v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk
 5. Svor (hornina). Uniepedie je mapa koncept nebo sémantické sítě organizovány jako encyklopedie nebo slovníku. To dává stručný definici každého pojmu a jeho vztahů. Toto je obrovská on-line mentální mapa, která slouží jako základ pro koncepčních diagramů. Je to zdarma k použití a každý článek nebo dokument lze stáhnout
 6. Fotografie: hornina: svor. Počet fotografií: 75 | Nastavit jako filtr záznam ů | Zpět na přehled položek.

Přeměněné horniny = metamorfované; přeměnou už vzniklých hornin (vyvřelých, usazených i přeměněných) v hlubších částech zemské kůr svor metamorfit vzniklý středně silnou regionální metamorfózou (mezometamorfózou), a to nejčastěji jílovitých sedimentů; některé svory vznikly i retrográdní metamorfózou (metamorfismus).Svor jeví výraznou foliaci díky množství lupínkovité slídy (většinou muskovit), k níž se druží hojný křemen. Živec je mikroskopický (obyčejně albit) nebo i schází; tím se. English: The schists form a group of medium-grade en:metamorphic rocks, chiefly notable for the preponderance of lamellar en:minerals such as en:micas, chlorite, en:talc, en:hornblende, en:graphite, and others. en:Quartz often occurs in drawn-out grains to such an extent that a particular form called quartz schist is produced. By definition, schist contains more than 50% platy and elongated.

Svor Svor je přeměněná hornina, která vznikla metamorfózou většinou jílovitých sedimentárních hornin. Skládá se ze slídy, křemene, živců a granátu, který místy tvoří v hornině až půlcentimetrová zrna (např. v Horní Malé Úpě). Svory jsou drobně až hrubě zrnité Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License malých minerálů (vyrostlic) je hornina tvo řena jemnou až svor, pararula, chloritická a mastková břidlice). - strukturu nematoblastickou (vláknitou) - je podmíněna přítomností jehlicovitých minerálů, nap ř. amfibol ů. Vyzna čují s KLASIFIKACE Z KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ. SVOR. Vznik a složení. Svory jsou zpravidla produktem progresívní metamorfózy jílových sedimentů, z nichž se tvoří regionální metamorfózou středního stupně, avšak mohou vznikat i retrográdní metamorfózou rul. Skládají se především z křemene, slíd (muskovitu, méně biotitu); na živce (zejména albit až oligoklas) připadá.

GEOLOGIE - Přehled názvů horni

Najdete zde 26 správných variant k otázce z křížovky a to HORNINA? To a více informací najdete v tomto křížovkářském slovníku svor → hornina: svornost → jednota: svorka pro spojení vodičů → krokodýl: svorník → nicohlav: svorník kovový, svorník s půlkulatou hlavou, svorník → nýt: svorník kovový → nýtek: svorníky s půlkulatou hlavou → nýty: svorka cévní → peán: svorník (říd.) → pověrák: svorka → ruka: svorka → spona. svor. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu svor.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během několika. V roce 1866 se začala stavět železniční trať z Bakova nad Jizerou do Rumburku, která vede přes Svor. Hornatý terén si vyžádal mnoho náročných zemních staveb. Jednou z nich je železniční násep ve Svoru, který má výšku 15m. Při volbě názvu Svor došlo k omylu, neboť hornina tohoto názvu se na jeho území.

Atlas hornin - horniny a jejich vlastnost

-slídy (fylit, svor, pararula) Nematoblastická(vláknitá) -v hornině se nacházejí ve větší míře jehličkovité minerály (amfibolity) Hornina může být černá, ale často bývá páskovaná, kdy světlé pásy jsou živce a tmavé amfibol Výchozí hornina Přeměněné horniny -růst teploty jílová břidlice fylit - svor - rula - pararula vápenec mramor (krystalický vápenec) žula (kyselá vyvřelá hornina) rula - ortorula gabro, čedič (zásadité vyvřelé horniny) zelená břidlice - amfibolit Definitions of Svor (hornina), synonyms, antonyms, derivatives of Svor (hornina), analogical dictionary of Svor (hornina) (Czech metamorfovaná hornina na 7 písmen: ektinit: metamorfovaná hornina na 7 písmen: itabirit: metamorfovaná hornina na 8 písmen: rula: metamorfovaná hornina na 4 písmena: skarn: metamorfovaná hornina na 5 písmen: svor: metamorfovaná hornina na 4 písmena: taktit: metamorfovaná hornina na 6 písme

Online křížovkářský slovník, online křížovka zdarma, křížovkářské časopis Svor je přeměněná hornina, která vzniká při středním stupni regionální přeměny hornin. Někdy bývá též označován jako slídnato-křemenná břidlice.[1] Patří do nižší části amfibolitové facie. Je řazen mezi krystalické břidlice Svor (něm. Röhrsdorf) je obec v okrese Česká Lípa, při jižní straně Lužických hor. První zmínka o obci pochází z roku 1395. Při volbě názvu Svor došlo zřejmě k omylu, neboť hornina tohoto názvu se v okolí nevyskytuje. Je možné, že je odvozen ze vsi sevřené horskými svahy.[3 vznikají z hornin vyvřelých, usazených i přeměněných za vysokých tlaků a teplot při metamorfóze nedochází k roztavení hornin nejvyšší možná teplota kolem 1000 °C (jinak dojde k tavení horniny a vzniká hornina vyvřelá) pokrývají přibližně 2% zemského povrchu a tvoří 30% zemské kůry mají usměrněnou stavbu často obsahují křemen, slídu a živce při.

Schist | mineral | Britannica

Svor (něm. Röhrsdorf [2] ) je obec v okrese Česká Lípa , při jižní straně Lužických hor , v nadmořské výšce 435 metrů. Žije zde 649 [1] obyvatel Jedna přeměněná hornina z druhé může vznikout její další přeměnou, pokud se znovu dostane do vysokých teplot či tlaků. A podobně je to u hornin vyvřelých: pokud dojde k ponoření a roztavení vyvřelých hornin, může ze vzniklé taveniny vznikout nová vyvřelá hornina

metamorfovaná hornina. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu metamorfovaná hornina.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik. Svor • vyšší stupeň přeměny jílovitých a písčitojílovitých usazenin • vyšší tlak a teplota přeměny • hruběji šupinkovité částečky slídy, křemen, často granáty • hnědá, šedá, třpytí se • nerosty uspořádané v proužcích, často malé vrásy • běžná hornina (Jeseníky) Zdroj: geology.co Může být složena z jediného minerálu (monominerální hornina) Svor velmi jemnozrnný, že součástek nelze prostým okem rozeznati, ale slída prozrazuje se celým vzhledem: fyllit. Fyllit nezřídka obsahuje také zelené šupinkaté chlority, někdy pak vznikají i přechody k břidlicím chloritovým Svor. Druh: přměněná hornina Barva: světle až tmavě šedá, načervenalá Zrnitost: střednězrnná až hrubozrnná Svor je složen ze zřetelných šupin slídy a hrubších zrn křemene. Je druhem krystalické břidlice

Usazené (sedimentované) horniny Sedimenty vznikají převážně usazováním rozrušených a rozpadlých prvotních hornin. Dále vznikají vylučováním svor. světlá hornina, silný lesk (světlá slída), často obsahuje granáty. rula - pararula (ze sedimentů), ortorula (z vyvřelin - žula) pararula, ortorula - štěrk, obklady, dlažby, stavební kámen. krystalický vápenec (mramor

GEOLOGIE - Metamorfované hornin

Přehled p řeměněných hornin Datum (období) tvorby: 9. 10. 2012 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Vzd ělávací oblast: p řírodopis Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik překlad Svor ve slovníku slovenštino-čeština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Jak vznikají nerosty a horniny - ČGS: Svět geologie

Svor Identifikační údaje Lokalita Svor Obec Svor Okres Česká Lípa Kraj Liberecký kraj Katastrální území Svor, kód: 761494 GPS souřadnice 50° 47' 18.1'' 14° 36' 16.2'' Při volbě názvu Svor došlo zřejmě k omylu, neboť hornina tohoto názvu se v okolí. Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: hornina metamorfovan

Svor (něm. Röhrsdorf) je obec v okrese Česká Lípa, na jižní straně Lužických hor, v nadmořské výšce 435 metrů. Obcí prochází silnice č. 9 spojující Šluknovský výběžek se vnitrozemím. Obec má velice dobré autobusové a vlakové spojení. Obec Svor se skládá ze dvou místních částí - Svor a Rousínov Matečná hornina tvoří půdotvorný substrát a část minerální složky půdy jako takové. Postupným zvětráváním zajišťuje přísun minerálních látek do půdy. Geologie rozlišuje svor svor . amfibolit : silně metamorfované kvarcit, ortorula, pararula pararula . eklogit

Mineralogie - Horniny (petrologie) - Vyvřelé hornin

svor: hornina (6 písmen) malchit: hornina (7 písmen) dolomit: Pokud tu není ani jedna odpověď - ani v přesné shodě, ani v rozšířené shodě, pak překontrolujte, zda je hledaná otázka správně zapsaná, případně zkuste otázku lépe formulovat Rula je hornina vzniklá za vysokého stupně regionální metamorfózy při přeměně rozsáhlých horninových celků, kdy teplota a tlak dosahují značné výše. Ruly patří ke krystalickým břidlicím.Ruly vzniklé z vyvřelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou sedimentů jsou pararuly

Svor - leporelo.inf

Horniny :: Zábavná geologi

zařazení do systému, naleziště - např. křemen- skupiny oxidy, Žlutice; svor-metamorfovaná hornina, Žlutice). - Sbírka bude v pevné krabici (plastové, plechové, dřevěné bedýnce) vzorky řádně označené - tuf sope čný - hornina, která vznikla postupným usazením sope čného písku a popele ( částice < 2mm) - sope čné sklo - ryolitové složení (kyselé a k řemen živce + tmavé minerály), t řetihorní stá ří, obsidián, černá rula, granulit, svor, fylit b) bazické - amfibolit, chloritická b řidlice, hadec. výchozí hornina směr růstu intenzity metamorfózy jílovitá břidlice vápenec žula gabro, čedič fylit ­svor ­ rula krystalický vápenec rula amfibol, zelená břidlice přemění se na přemění se na přemění se na přemění se na Nejběžnější příklady vzniku přeměněných hornin horniny usazené hornin

Svor - DBpedi

hornina s obsahem kovu na 4 písmena: slín: hornina z jílu a vápence na 4 písmena: svor: krystalická břidlice na 4 písmena: sintr: porézní hornina na 5 písmen: psamit: úlomkovitá usazená hornina na 6 písmen: svor: hornina složená z křemene a slídy na 4 písmena: skarn: metamorfovaná hornina na 5 písmen: anamezit: čedičová. Jevy: charakteristická hornina Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza) Hornina: svor, granit (žula) Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop) Ochrana a střety zájmů. Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v N svor. Na této straně najdete výsledky pro hledaný dotaz svor.Maximální počet výsledků je omezen na pouze několik nejlepších shod. Pokud tu nejsou výsledky pro svor, vyzkoušejte nabízené alternativy a nebo štěstí s jinak položeným dotazem.. Prohledat alternativy svor: s, s vstup spot (schváleno) býv. tv komentátor zuna (schváleno) televize tv (schváleno) televize z, s. (krystalický vápenec) je metamorfovaná hornina tvořená převážně minerálem kalcitem (CaCO ), vzniká přeměnou usazené horniny vápence. je metamorfovaná hornina obsahující více než 80% křemene (SiO ), vzniká přeměnou usazené horniny pískovce. Břidlice - Fylit - Svor - Rula - Pararula Ortorula meta Zelená břidlice.

Přehled minerálů a hornin E-learning Katedry biologie PdF M

Horniny přeměněné Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, prosinec tvoří se přeměnou dříve vzniklých hornin - vyvřelých, usazených nebo již dříve přeměněných k přeměně dochází díky velkým tlakům, vysokou teplotou, chemickým působením horkých roztoků k tomu dochází v místě styku litosférických desek, v místech. Přeměněné (metamorfované) horniny: fylit, svor, rula - vlastnosti hornina sloh stavba vzhled stejnoměrně krystalický proudovitá zelenošedý, lesk hedvábný fylit svor stejnoměrně krystalický proudovitá světle hnědý, lesk perleťový rula stejnoměrně krystalický proudovitá výrazně proužkovaný, hnědá barva, lesk. Metamorfovaná hornina Původní hornina Intenzita metamorfózy Ortorula žula velmi intenzivní Pararula jílovité sedimenty velmi intenzivní Svor jílovité sedimenty střední intenzita Fylity jílovité sedimenty nízká intenzita Krystalický vápenec = mramor vápenec (sediment) střední intenzita. Syntetický Yttrium Aluminium granát zvaný zkratkou YAG, nádherná brilantní zelená barva, výbrus vysoké brilance, čistota: VVS, úprava: syntetický kámen. Hornina je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů. Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem)

HORNINY | Věda u MendíkůHorniny JeseníkůKopeček (Žďárské vrchy) – WikipedieMetamorfované horniny

metamorfovaná hornina (7 odpovědí) - křížovkářský-slovník

Hornina je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů. Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem). svor: slída, křemen, granát. V14 Melafyr. LOKALITA: Bezděčín, Kozákov TYP HORNINY: výlevná vyvřelá STRATIGRAFIE: permokarbon, podkrkonošské pánve STÁŘÍ: prvohory, perm, 260 mil. let SLOŽENÍ: Výlevná hornina bazaltového až andezitového složení, která se skládá hlavně z plagioklasu, pyroxenu, olivínu a amfibolu. Ve výplních dutin se nacházejí převážně chalcedony SVOR Svory jsou různě barvené, ale hodně často nápadně lesklé, protože většinou obsahují hodně světlé slídy. Občas se v nich vyskytují čočky Hornina velmi proměnlivá, často obsahuje arsenové a železné násled - ně v pecích tavili. Erlány z něk

Ne, protože nikdy nemůže vzniknout jedna sopečná hornina z druhé: Ne, protože nikdy nemůže vzniknout jedna hlubinná hornina z druhé: Ne, protože nikdy nemůže vzniknout jedna usazená hornina z druh projekt eu penÍze ŠkolÁm operaČnÍ program vzdĚlÁvÁnÍ pro konkurenceschopnost vyvŘelÉ horniny i. vy_52_inovace_283 vzdĚlÁvacÍ oblast: ČlovĚk svor ~u m (6. j. ~u) 1. (geol.) G hornina složená z křemene a slídy Svor je metamorfovaná hornina. 2. R pomůcka k sevření, sepnutí něčeho (zprav. více věcí) Video vám to prozradí. Do hlubin historie hornictví klesáme čtyři a půl minuty, po chvíli rychlostí tři metry za sekundu, kolem dokola nic než hornina - svor. Na klaustrofobii už není čas ani prostor. Je to trochu jako bungee jumping, reaguje na pohupování kabiny šestatřicetiletý hornický technik Mirek Červený

metamorfovaná hornina - křížovkářský slovní

Minerál nebo hornina? Úloha 1a. Zamysli se a napiš pod obrázky správné názvy minerálů a hornin z nabídky. Vzniklé dvojice (obrázek + název) barevně označ podle toho, zda patří k minerálům (červeně) nebo k horninám (zeleně). Pokud si nevíš rady, co je minerál a hornina, prostuduj si příslušné boxíky Jsem hornina, která se skládá ze tří nerostů a používají mě na chodníky a dlažby. pískovec vápenec magnetit žula opuka. Jsem hornina, která se která vznikla usazením drobných zrnek písku na dně pravěkých moří. Umělci ze mě vytvářejí sochy. pískovec vápenec magnetit žula opuka Tektonická brekcie je přeměněná hornina, ve které jsou větší, ostrohranné úlomky původní horniny (tzv. protolitu) zpevněny tmelem a je výsledkem nízkého stupně metamorfózy. V úlomcích je zachována stavba původní horniny. Další možné názvy jsou protomylonit, kataklazit nebo kakirit. Mylonit je jemnozrnná kompaktní. Title: Geologie Author: Efka Last modified by: GNK Created Date: 4/6/2014 8:37:50 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce (4:3) - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 7b0053-ZmE2 materiál, kterým může být jakákoliv hornina nebo velké množství organismů či nasycené roztoky •zdrojový materiál vzniká zvětráváním: •chemické - za přítomnosti H 2O •mechanické - tepl.rozdlíly, led, vítr, kořeny rostlin •Vnějším geologickým procesem je např.

2 - vsb.c

překlad metamorfovaná hornina ve slovníku češtino-švédština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte původní hornina změní: - vzhled - stavbu - složení (je podobné nebo vzniknou nové nerosty a jsou uspořádány do rovnoběžných pásků) Minerály většinou znovu krystalizují do rovnoběžných soustav a hornina získává . břidličnatost. Dříve se přeměněným horninám říkalo . krystalické břidlice 7 - svor: 2 - usazeniny starších čtvrtohor: 8 - amfibolit Hornina je tmavá až černá, gabro ze Špičáku má zelenavý odstín. Jedinou světlou složku tvoří živcová zrna. Permské slepence - Slepenec je sedimentární hornina vzniklá rozrušením hornin na štěrk a následným stmelením těchto úlomků. Obsahuje alespoň 50. Uhlí, žula, mramor, čedič, pískovec, rula, vápenec, svor, slepenec, fylit. usazená hornina tvořená zaoblenými úlomky (valouny) nejhojnější výlevná vyvřelina, typická sloupcovitá odlučnost (tzv. kamenné varhany) břidličnatá hornina vzniklá přeměnou jílovitých hornin, je to tzv. pokrývačská břidlic číslo hornina vzorku azimut sklon azimut sklon azimut sklon azimut aklon azimut sklon azimut sklon OP1 granit Weinsberg 67 82 128 87 105 76 131 78 281 72 181 42 22 73 348 26 JZ48 svor 56 46 46 46 46 76 33 64 JZ49 svor 19 59 246 55 migmatit 12 48 187 76 35 44 271 84 351 52 187 76 32 66 286 81 6 50 305 84 307 88 311 87. JZ50 svor 25 7

přeměněná hornina - křížovkářský slovní

Přehled minerálů a hornin | E-learning Katedry biologie PdF MU
 • Hra o trůny 2 série děj.
 • Bitva u kolína 2018.
 • Mačkáš mi hada text.
 • Podlahy praha.
 • Harry potter hůlka test.
 • Illuminati film.
 • Anime jetix.
 • Hmotnost masa mcdonalds.
 • Beatrix.
 • Omega alfa beta.
 • Dobrodruh synonymum.
 • Barbie v pohybu heureka.
 • Motor audi q7 3.0 tdi.
 • Detska hokejova vystroj.
 • Youtube shuffle dance krok po kroku.
 • Výroba keramiky ostrava.
 • Nochance liquipedia.
 • Pohádka zvířátka v zimě.
 • Povrchová úprava sádrokartonu.
 • Schodiště kapela.
 • Templarske veci.
 • Výprodej dětských kostýmů.
 • Wizzory kniha.
 • Angelina jolie news.
 • Invalidní vozík s pohonem.
 • Eleanor kniha.
 • Strach z nakazy.
 • Vaječné bílky papei.
 • Toplingva.
 • Typy kontejnerů.
 • Svoz plastu brno.
 • Zapach potu a choroby.
 • Versailleský system.
 • Jak napsat stížnost na šikanu.
 • Luxusní americká auta.
 • Czech roller derby team.
 • Rubin televize.
 • Do skolky ve 2 5letech.
 • Dům z pet lahví.
 • Svatebni prostirani.
 • Tetanie a kafe.