Home

Ultrafialové záření referát

Ultrafialové záření a jeho vliv na zdravý člověka: 348 slov : Ultrafialové záření Ultrafialové záření objevil německý fyzik Johann Wilhelm roku 1801. Toto záření je pro člověka neviditelné, ale existují živočichové, kteří jej dokáží vnímat. Jeho přirozeným zdro... Celý referát Ultrafialové sluneční záření má vlnovou délku menší než 390 (400) nm. Jeho značnou část absorbuje atmosférický ozón ve stratosféře. Množství UV záření stoupá s nadmořskou výškou. UV záření se dále dělí na UVA 315-400 nm, UVB 280-315 nm a UVC 100-280 nm 1)

Ultrafialové (UV) záření je jednou ze složek slunečního záření, které má kratší vlnovou délku, než (Ozonová vrstva, Zeměpis referát Ultrafialové záření, které se dostane k povrchu Země je v malých dávkách pro mnoho organismů potřebné, například u člověka ovlivňuje tvorbu vitamínu D. Toto záření také ničí mikroorganismy, ale ve větších dávkách je toto záření životu nebezpečné Záření s větší vlnovou délkou než 750 nm se označuje jako infračervené záření (IR-záření), záření s vlnovou délkou menší než 400 nm, jako ultrafialové záření (UV-záření). Přitom se rozlišují tři UV-oblasti, které mají fyzikální a biologicky odlišné působení Lidské oko ultrafialové světlo sice nerozezná, ale existují živočichové, kteří ho vnímat dokážou, například ptáci, plazi nebo některý hmyz. Přirozeným původem UV světla je sluneční záření, ale člověk dnes dokáže jeho zdroje vyrobit i uměle. Ultrafialové záření vydávají různé druhy výbojek, například výbojky rtuťové, využívané v medicíně, nebo. 1) Sluneční záření - hlavní zdroj energie pro fyzikální děje v atmosféře, je tvořeno ze tří složek, asi 7% tvoří ultrafialové záření, 48% viditelné záření a 45% infračervené záření. ( asi 60% záření je Zemí vstřebáno ). Bilance záření je rozdíl mezi příjmem a výdejem záření, ve dne je kladná, v noc

Referáty: Nemoce a medicína - iReferaty

Referát pojednává o různých typech elektromagnetických záření (kromě světla) a jejich využití k dalšímu vědeckému postupu i v praxi. Elektromagnetické záření Radiové vlny, infračervené záření IR, ultrafialové záření UV, rentgenové záření RTG, záření gama - jejich charakteristika, využití Ultrafialové záření, pokud není zachyceno ozonovou vrstvou, má při velké intenzitě smrtící účinky. Poškozuje totiž jednu ze životně důležitých sloučenin živých buněk, DNA. Dále způsobuje u lidí, i u zvířat, snížení imunity, způsobuje rakovinu, např. očí a kůže

Sluneční záření a světlo - MENDEL

Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce.Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, označuje se tento zdroj energie jako obnovitelný.To ovšem neznamená, že se jedná o zdroj bezemisní Ultrafialové záření. Dále následuje ultrafialové záření (UV) o vlnových délkách 400 - 10 nm. Fotony tohoto záření mají vysokou energii a mohou proto ničit chemické vazby. Například chlor za běžných podmínek nereaguje s alkany Ultrafialové záření. Ultrafialové záření je elektromagnetické záření o vlnové délce kratší, než má světlo fialové barvy. Jeho nejkratší vlnové délky zasahují do oblasti rentgenového záření.. Pro oko je toto záření neviditelné, ale na zrakový orgán působí škodlivě. Proto je nutné chránit oči před jeho účinky brýlemi se speciálními skly Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Zaujímá spektrální oblast vlnových délek od 100 - 400 nm. UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin

Rádiové záření [upravit | editovat zdroj]. Vlnová délka: 30 km - 1 m Dělení: Podle hodnoty vlnové délky se rádiové vlny dále dělí na dlouhé vlny, střední vlny, krátké a velmi krátké vlny. Zdroj: Elektromagnetický oscilátor. Využití: Rádiového záření se využívá při přenosu rozhlasového signálu, televizního a signálu mobilních telefonů Objev Ultrafialové záření objevil německý fyzik Johann Wilhelm Ritter v roce 1801. Pojmenoval ho dezoxidační světlo. Nynější název dostal později v 19. století. Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření, je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo (750nm. Sluneční záření = světlo(fotosyntéza) Teplo; Vzduch ; Voda; Půda . Sluneční záření = zdroj: Tepla; Světla; Energie; Ultrafialové záření. Většinou pohlcováno ozonovou vrstvou; Ve větších dávkách životu nebezpečné; V malých dávkách důležité. Vznik vitamínu D; Viditelné záření - světlo. Základní zdroj. Právě zelené rostliny vytvářeli kyslík, který je hlavní složkou vzduchu a současně jde o látku, která se díky slunečnímu záření rozštěpí v ozón, který vytvoří ultrafialové záření z vesmíru a chrání tak živé organismy na planetě Jako část slunečního záření, jemuž je Země vystavena, proudí ze Slunce též ultrafialové záření. Je to záření, jehož kratší vlnové délky jsou pro život nebezpečné. Toto záření dopadá na svrchní vrstvy atmosféry. Některé látky, které jsou produkovány v přirozených procesech, ale zejména řada látek.

Bez slunečního záření by teplota Země byla -263 °C, a to díky radioaktivnímu rozpadu některých prvků (geotermální teplo). Bez Slunce a bez geotermálního tepla by byla na Zemi teplota pouze -270 °C. Vznik ionosféry . Ultrafialové a rentgenové záření Slunce se zachytává v Organismy na naší planetě jsou vystavené ionizujícímu záření z kosmu, ze Slunce a případně i z přírodních radioizotopů. Urychlené částice na naší planetu tak dorazí nejen ze Slunce (proto je důležitá ozónová vrstva zachycující ultrafialové záření) ale i ze vzdálených míst vesmíru, třeba po výbuchu Supernov Klíčová slova: UV záření - fotoprotekce - sunscreeny Úvod . Sluneční světlo, které dopadá na zemský povrch, obsahuje ultrafialové záření (energeticky tvoří 5%), viditelné (50%) a infračervené (45%) pásmo. Z hlediska biologické účinnosti na kůži je nejvýznamnější právě ultrafialová část (UV) Ultrafialové záření (UV - z anglického ultraviolet) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než viditelné světlo, proto je pro člověka neviditelné - někteří živočichové jej ale dokáží vnímat

- sluneční záření - proniká obalem - ultrafialové záření - urychluje oxidační děje, rozklad tuků c) Chemické vlivy - koroze - způsobuje vady vzhledové a funkční - vzájemné ovlivňování zboží různého látkového složení ( pachy, jedovaté výpary) Přečtěte si o tématu Ultrafialové záření. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Ultrafialové záření, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Ultrafialové záření Nebezpečné ultrafialové záření! Skladové zásoby. Číslo skladu Sklad Počet; 001: Centrála Benešov < 1000 ks 006: Brno < 100 ks 36 W. Skladem 224102000. KLD-L 36W UVC 2G11 GERMICIDAL.

Ozonová vrstva - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Ultrafialové záření - očima ho nevidíme, můžeme pozorovat jeho účinky při opalování. Může způsobit rakovinu kůže. Atmosféra většinu tohoto záření pohltí. Infračervené záření - očima ho nevidíme, pociťujeme ho jako teplé, protože místo, kam dopadá, se ohřívá. Infračervené záření Jde o ultrafialové záření. 2. 15 Hz = 10 Hz 3. - J = 6,63·10 19 J= 4,14 eV 4. Vyjdeme z relativistických vztahů pro energii a velikost hybnosti částice s klidovou hmotností m 0, pohybující se rychlostí o velikosti v: 2 2 0 2 2 2 0 1, 1 c v m v p c Referát obsahuje hlavní čísla poukazující na neplodnost, příčiny, důvody,rozdělení a léčbu neplodnosti PŘIDEJTE REFERÁT - zobraz Moje Referáty (0) Top 10 referátů ozová vrstva, ultrafialové záření, ozonová díra. 22.11.2002 Pakůň . 30.12.2002 Panda Červen á . o pandě červené :-). ozónové vrstvy- úkol pohlcovat ultrafialové záření = někde vznikají ozónové díry- vyšší výskyt rakoviny kůže ! GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA •KÁCENÍ TROPICKÝCH DEŠTNÝCH LESŮ- nejvýznamnější a nejstarší ekosystém na Zemi/na souši/.Obsahuj

6. Elektromagnetické záření c) Radar: Radio Detecting and Ranging (vyhledávání a zaměřování pomocí rádiových vln) Využívá toho, že se mikrovlny odrážejí od kovových předmětů. Za války umožňoval vyhledávat a ničit nepřátelské lodě a letadla V souvislosti s prouděním vzduchu se však projevuje v různých částech světa a s odlišnou silou. Jako část slunečního záření, jemuž je Země vystavena, proudí ze Slunce též ultrafialové záření. Je to záření, jehož kratší vlnové délky jsou pro život nebezpečné. Toto záření dopadá na svrchní vrstvy atmosféry Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou oblastí viditelného spektra na jedné straně a mikrovlnami na straně druhé ultrafialové záření oxid dusnatý (NO) oxid dusičitý (NO2) oxidy dusíku Fotochemické reakce oxid dusnatý oxid dusičitý uhlovodíky uhlovodíky atm. kyslík O 2 přeprava ropy, nátěrové hmoty, pumpy Fotochemický smog ozon (O 3) peroxyacetylnitrát aldehydy akrolein aj. Atraktivní biologie

Ozónová vrstva - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Ultrafialové záření (UV záření) - má škodlivý i pozitivní

Dalšími příklady elektromagnetického záření jsou rentgenové paprsky, paprsky gama, infračervené a ultrafialové paprsky. Všechny je můžeme studovat pomocí Maxwellových rovnic. I když Maxwell proslul hlavně pozoruhodnými příspěvky k elektromagnetismu a optice, významný přínos měl i pro mnoho jiných vědních oborů. Ozón, součást atmosféry vysoko nad zemský povrchem, vytváří ochrannou vrstvu pohlcující škodlivé ultrafialové záření Slunce, které může u člověka vyvolávat rakovinu kůže. Tuto vrstvu ale narušují chemické látky freonu. Nad Antarktidou a Arktidou objevili vědci dokonce tzv. ozónové díry Kategorie: Fyzika Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Referát pojednává o různých typech elektromagnetických záření (kromě světla) a jejich využití k dalšímu vědeckému postupu i v praxi.Prezentace obsahuje mnoho obrazového materiálu Větší vlnové délky odpovídají infračervenému záření, které jsme schopni vnímat jen jako sálající teplo. Elektromagnetické záření o kratší vlnové délce je UV (ultrafialové) záření (viz obr. 1). Obr. 1 - Přehled elektromagnetického záření. Viditelné světlo má různé barvy OZÓNOVÁ DÍRA Aktuální problém: Výsledky nejnovějšího pozorování rekordně velké ozónové díry. 3. prosince 2001 vědci z Goddardova střediska vesmírných letů americké NASA zveřejnili výsledky své poslední studie každoročního úbytku ozonu v atmosféře, která souvisela s objevením rekordně velké ozónové díry, jež tento rok zasáhla dokonce jižní pobřeží.

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ Ultrafialové záření (UV) je vymezeno vlnovými délkami λ = 3,9.10-7 - 10-8 m, tj. 390 nm - 10 nm. Je to tedy elektromagnetické záření o vlnové délce kratší, než má světlo fialové barvy. Jeho nejkratší vlnové délky zasahují do oblasti rentgenového záření 1) Učebnice str. 83 - udělat zápis a odpovědět na úkol (zelený rámeček, ultrafialové záření) 2) Nakreslit nebo popsat - KOLOBĚH VODY!!! NEPOSÍLAT !!! Téma: Podmínky života - Světlo a organismy Cíl: Čte s porozuměním, vytvoří zápis a odpoví na otázk Ultrafialové záření. je velmi energetické, v důsledku toho narušuje chemické vazby, zvyšuje reaktivitu molekul nebo působí jejich ionizaci, podstatně mění jejich obecné vlastnosti. V důsledku přílišného opálení způsobeného ničivým vlivem UV záření na kožní buňky může docházet ke vzniku rakoviny kůže, pokud.

Využití ultrafialového světla ve zdravotnictví - Esvit

Při pokusech s vytvářením a detekcí elektromagnetických vln pomocí jiskřiště pozoroval, že ultrafialové záření dopadající na jiskřiště ulehčuje přeskok jisker. V roce 1905 objasnil Albert Einstein vnější fotoelektrický jev (Nobelova cena 1921) - uplatnil Planckovu hypotézu, že světlo má kvantový charakter Řešení se nabízelo přímo samo a vznikly tak termíny pro záření ultrafialové (nad fialovou, zkratka UV z anglického ultraviolet) a infračervené (pod červenou, zkratka IR z anglického infrared). Připomeňme ještě, že UV záření má větší energii než světlo a IR záření menší energii infračerveného) propouští. Jiná záření, například ultrafialové, propouští jen zčásti. Záření, která jsou pro člověka škodlivá a ve velké intenzitě i smrtelná například gama nebo kosmické záření, naštěstí pro nás na povrch Země přes atmosféru prakticky neprojdou. Celé elektromagnetické spektrum zahrnuje Vnější vrstva atmosféry Uranu je tvořena termosférou a korónou, která má stálou teplotu přibližně 800-850 K. Zdroje tepla nezbytné k udržení tak vysoké hodnoty nejsou dosud známy, jelikož ani infračervené a ultrafialové záření ani polární aktivita nemůže dodat potřebnou energii

Rentgenové záření Toto záření objevil v roce 1895 Wihelm Conrad Röntgen. V roce 1901 získal jako první Nobelovu cenu za fyziku. Toto záření proniká i měkkými tkáněmi lidského těla. Než se přišlo na to, že toto záření má větší rakovinotvorné účinky než ultrafialové, mnoho lékařů na to doplatilo životem ultrafialové záření referát. andrea pomeje životopis. Zelená stolice u kojenců - co znamená? - JakNaMiminka. Zelená stolice u kojenců - co znamená? U dospělých je barva stolice celkem jasná, ale u pouze kojených miminek je možným ukazatelem jejich zdravotního stavu. Neobvyklý zjev nebo barva stolice oproti normálu nemusí. Ultrafialové záření. Vlnové délky ultrafialového záření leží v intervalu 400 nm - 10 nm a rozsah frekvence je 10 15 - 10 17 Hz. Zdrojem jsou tělesa s velmi vysokou teplotou, např. Slunce, elektrický oblouk, speciální výbojky apod

5.4. Počasí a podnebí - Zeměpis otázky, referát

 1. Při tom se záření rentgenové postupně mění v měkké rentgenové, pak ultrafialové a nakonec v záření světelné. Poslední část své pouti se sluneční energie přenáší prouděním (konvekcí). V nejvyšší vrstvě v nitru, asi 200 tisíc km pod povrchem, se přenos energie stává tak neúčinným, že Slunce volí jiný.
 2. referát-Geologie Země Geologie Země Úvod. Téma vývoj života na Zemi jsem si vybrala protože mě zajímá, jak na planetě bez života vznikl inteligentní tvor jako je člověk a také protože jsme toto učivo nedávno probírali a chtěla bych se o něm dozvědět více
 3. Elektromagnetické záření je procesem přenosu kvant energie elektromagnetického pole prostorem. Zahrnuje v pořadí dle rostoucí frekvence záření radiofrekvenční, infračervené, viditelné, ultrafialové, rentgenové a gama a je i složkou kosmického záření

Vzduch, ozón - referát - Seminárky, referáty, maturitní

Elektromagnetické záření. Vlnová délka ve vzduchu. Frekvence (Hz) rádiové záření. 30 km - 1 m. 10 4 - 3 · 10 8. mikrovlny. 1 m - 0,03 mm. 3 · 10 8 - 10 13. infračervené záření. 0,3 mm - 790 nm. 10 12 - 3,8 · 10 14. světlo. 790 nm - 390 nm. 3,8 · 10 14 - 7,7 · 10 14. ultrafialové záření. 400 nm - 10. Lupa. Nejjednodušším subjektivním optickým přístrojem je lupa, jejíž optickou soustavu tvoří jedna jediná spojná čočka o ohniskové vzdálenosti f.Lupu používáme tak, že ji přiblížíme k oku a předmět o výšce y umístíme do předmětového ohniska lupy popř. do vzdálenosti o něco menší, tj. .Lupa spolu s oční čočkou pak vytváří optickou soustavu o. Další vlny mohou být subminiaturní, které již hraničí s infračerveným zářením (tepelné), dále následuje viditelné světlo, ultrafialové záření a rentgenové záření. Složky elektromagnetických vln. Elektromagnetické pole se šíří v kulových vlnoplochách. Ve velké vzdálenosti od vysílače, kdy

Světlo - Wikipedi

OKO Lidské oko vnímá světlo o vlnové délce 400 - 700 nm Ultrafialové záření λ < 400 nm Infračervené záření λ > 700 n Fyzika Jednotky fyzikálních veličin Důležité fyzikální konstanty Ako vysoká je veža, ak oko pozorovateľa je vo výške 1,6 m nad povrchom zeme. Zrkadlo. Fyzika Ťaháky-referáty . Fyzika na GBN 1. OKO 8. 2020, upoutala pozornost astronomů na tomto snímku pořízeném v několika vlnových délkách. ´Shluky´ na konci bílého chocholu této bouře, jak se zdá, absorbují ultrafialové záření, podobně jako skvrny Great Red Spot a Red Spot Jr. dole pod středem snímku. To poskytuje vědcům mnohem více důkazů, že tato nová.

Otázky k závěrečným zkouškám a studijní materiály

Anotace, referát: Do polymerní matrice pro výrobu povlakové hmoty podle tohoto vynálezu se včleňují fotostabilní polybenzoylresorcinoly, jež mají schopnost absorbovat ultrafialové záření. Tyto povlakové hmoty lze používat jako ochranné vrstvy vůči ultrafialovému záření pro pevné podklady a jako základní povlakové. Ultrafialové záření má tlumivé či negativní účinky především na specifické, získané imunitní děje (např. apoptóza T-lymfocytů), zatímco na vrozené, nespecifické procesy spíše stimulační a pozitivní (např. stimulace tvorby antimikrobiálních peptidů) (3, 6, 7, 13, 14)

Fyzika - Předměty ZŠ+SŠ - Seminárky/Referáty - SEMINÁRKY

 1. vyplňovat. Ultrafialové záření bylo rovněž použito k dezinfekci nemoc-ničních prostorů a k likvidaci nozokomiálních infekcí. Aplikace horského slunce v opatrných dávkách na plochu celého těla v zimním období, např. v týdenních intervalech, by byla jednou z málo po
 2. INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ 0,3 mm - 750 nm Mobilní telefony, GPS, mikrovlnné trouby MIKROVLNY 1 m - 0,3 mm Použití, výskyt Vlny Vlnová délka ČERVENÉ SVĚTLO ŽLUTÉ ORANŽOVÉ FIALOVÉ MODRÉ Vidění ZELENÉ 750 nm - 400 nm Použití, výskyt Vlny Vlnová délka Opalování, solária, UV-lampy ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ 400 nm.
 3. Vytisknout referát Přidat referát do záložek. Narušování ozónové vrstvy. Jako část slunečního záření, jemuž je Země vystavena, proudí ze Slunce též ultrafialové (UV) záření. Je to záření, jehož kratší vlnové délky (180-300nm) jsou pro život nebezpečné. Toto záření dopadá na svrchní vrstvy atmosféry.
 4. (alkoholismus, drogy), vnějšími vlivy (např. ultrafialové, rentgenové záření), silným mechanickým poškozením plodu, pohlavní chorobou matky (syfilis) nebo např. virovým onemocněním (rubeola, toxoplazmóza). ad b) Mezi příiny získaného zrakového postižení řadíme především progresi zrakov
 5. Anotace, referát Sodno-vápenato-křemičité sklo, pohltivé pro infračervené a ultrafialové záření a mající neutrální odstín, má obsah železa v železnaté formě vypočítaný z rovnice (optická hustota - 0,036) % hmotn
 6. Kategorie: Souborný referát Na základě demografického vývoje v posledních letech můžeme v Evropě a Severní Americe pozorovat zvyšující se počet starší populace. Modré světlo je totiž nejenergetičtější světlo, které se dostává na sítnici, protože ultrafialové záření je absorbováno předním segmentem oka.
 7. Ultrafialové záření agresivně působí na buňky a vytváří úrodnou půdu pro rozvoj onkologie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat mateřským znaménkám v oblasti svalů a pod prsou u žen. Hlavní typy mateřských znamének: musíte předložit referát od okresního dermatologa a předem si domluvit lékaře. Pravidelná.

Zevní svěrač příčně pruhovaným svalstvem a je ovládán vůlí. Činnost kůže - kůže kryje povrch těla, chrání tělo a tvoří jeho obal. Odolává mechanickým vlivům, tvoří tepelnou izolaci, pohlcuje ultrafialové záření, je v ní množství čidel (dotykových, chladových, tepelných, bolestivých) - Sluneční záření= Hlavní zdroj energie pro fyzikální děje v atmosféře - Ultrafialové záření- 7%, krátkovlnná složka - Viditelné světlo- 48% - Infračervené záření- 45% složka dlouhovlnná - Solární konstanta= množství slunečního záření, které dopadá na horní hranici atmosfér Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

Sluneční paprsky procházejí atmosférou a ohřívají zemský povrch, čímž uvádějí do pohybu vzduch, jsou příčinou vypařování a kondenzace vody. Tím vzniká počasí a různé podnebné oblasti. Ozon, což je plyn, který se vyskytuje v tenké vrstvě ve stratosféře, zadržuje škodlivé ultrafialové paprsky Studijní materiál 1, Vesmír, Země jako geologické těleso z předmětu Biologie, střední škol

Ozonová vrstva Země - referát - Seminárky, referáty

 1. Ultrafialové záení - vlnové délky ultrafialového záení leží v intervalu 400 nm - 10 nm. Podle vlnové délky dále rozlišujeme ti typy ultrafialového záení: UV A (vlnové délky od 390 nm do 320 nm), UV B (vlnové délky od 320 nm do 280 nm), a UV C (vlnové délky od 280 nm do 10 nm)
 2. referát životního prostředí Ultrafialové záření se může vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí či technologií při svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné pomůcky
 3. Slun. záření - zdroj energie, světla, tepla na Zemi, o rozsahu vlnové délky 290-5000 nm a) ultrafialové záření (100-390 nm) - 90% zachyceno ozonosférou - pozitivní - způsobuje tvorbu vit. D v kůži člověka - negativní - brzdí růst (rostliny na horách jsou menší
 4. u D v kůži člověka, brzdí růst rostlin viditelné světlo - intenzita a délka osvětlení, fotoperiodismus, zdroj energie k fotosyntéze, orientace zrakem u živočichů, vliv na zbarvení, na aktivitu živočichů, řídí biorytm
 5. E je energie záření, s je Stefan-Boltzmannova konstanta, T termodynamická teplota. Þ roste-li teplota tělesa, intenzita záření velmi rychle vzrůstá a jeho spektrum se posouvá k vyšším frekvencím.. Planck svou kvantovou hypotézou vyslovil předpoklad, že záření vydávané a pohlcované jednotlivými atomy zahřátého tělesa nemůže mít libovolnou energii, ale vždy je.

Takový zkrácený referát obyčejně nepřesahuje počet 70 slov. Články, u kterých cizojazyčné referáty budou opominuty, se upraví podle rozhodnutí redakční rady v HMU na náklad autorův. Redakce, 1954/2, ročník 7, str. 56 Ultrafialové záření a opalování na jaře (RNDr. Vladimír Stružka Voda pohlcuje především krajní spektra záření tj. infračervené a ultrafialové. 3.2. Teplota: Kolísání teplot ve vodách je daleko méně výrazné a tudíž projevující se na rostlinách než v terestrickém prostředí. Tepelná zonace - epilimnion, metalimnion a hypolimnion. Rozhraní se též nazývá skočná vrstva. Jako aktivní část se využívá monochromatické ultrafialové záření UV-C s vlnovou délkou 254 nm. Germicidní efekt UV záření spočívá ve fotochemickém poškození bakterií, čímž se zamezí jejich rozmnožování. Obrázek 1.3.2-5: Příklad UV dezinfekce, Sterilight SUV 100, firma WaterFilter. Reverzní osmóza

Sluneční energie - Wikipedi

Křišťál. tzv. horský. čirá odrůda obecného křemene, výskytem jeden z nejrozšířenějších minerálů, se už od nepaměti těšil široké oblibě. Ve starém Řecku se věřilo, že jde o zkamenělý led svatých vod, který ani v nejsilnějším žáru neroztaje Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou vlnovou délkou, která je více než tisíckrát kratší než vlnová délka viditelného světla. Záření bylo nazváno podle svého objevitele, německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena. Zdrojem rentgenového záření je obvykle elektronka, nazývaná rentgenka Einsteinova teorie speciální relativity - lokalizované chování předmětů v inerciálních referenčních rámcích, obecně relevantní pouze při rychlostech velmi blízkých rychlosti světla; Lorentzovy transformace - transformační rovnice použité pro výpočet změn souřadnic pod speciální relativitou; Einsteinova teorie obecné relativity - komplexnější teorie, která. V 50. a 60. letech 20. století byl prováděn rozsáhlý výzkum účinků radioaktivního spadu a výzkum fyziologických důsledků velkých dávek ionizujícího záření (ultrafialové, rentgenovo, gama). Zkoumalo se somatické poškození organismu a mnohem méně pozornosti se věnovalo genetickému poškození Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce viditelné oknem, obecněji elektromagnetické vlnění v rozmezí od infračerveného po ultrafialové. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Obsah. 1 Omyl se žárovkou. 2 Tma ve vesmíru. 3 Lom.

Elektromagnetické spektru

Zmenšením obsahu O3 by ultrafialové záření dosáhlo až na zemský povrch. To by negativně ovlivnilo zdraví člověka a dalších živých organismů včetně rostlin. Obsah O3 může ovlivnit používání umělých hnojiv, z nichž se uvolňují oxidy dusíku, provoz nadzvukových letadel, nukleární zkoušky jaderných zbraní či. Ultrafialové záření trpasličí hvězdy excituje okolní plyn a podobně jako v oblastech tvořících se hvězd způsobuje jeho záření. Fascinující podívaná potrvá po tisíce let a posléze pohasne. Je téměř nemožné přesně předpovědět, jaký kosmický obraz namaluje Slunce na konci svého života.. Přehledný referát má tyto části: název práce, jména autorů a adresy pracovišť, obsah, vlastní text členěný do kapitol, závěr (příp. poděkování), citace literatury a anglický souhrn. UV ultrafialové záření.

Ultrafialové záření :: ME

 1. Naopak kratší vlnové délky má záření ultrafialové, rentgenové a gama záření. Sluneční záření s vlnovou délkou zhruba 780 - 10 6 nm, které má charakter infračerveného záření, vnímá člověk převážně povrchem těla ve formě působení tepla. Toto záření proniká do pokožky a svalů, způsobuje lepší prokrvení
 2. ho záření o vysokém špičkovém jasu, jako jsou zdroje synchrotronového záření třetí generace a krátkovlnné (extrémní ultrafialové, měkké rentgenové a rentgeno-vé) lasery, byly pro tento účel využity teprve nedávno. Prohřívání hmoty právě rentgenovým zářením však může být velmi výhodné
 3. Z barevné škály potkan rozeznává odstíny modré a zelené, ale umí rozeznat i UV záření. Je známo, že potkani si všechno značkují, svoje soukmenovce, jídlo, chodby, přátele i nepřátele svojí močí, která odráží ultrafialové světlo. Tu jsou poté schopni takto vidět
 4. Ultrafialové záření zdroje. Mala postylka. Jak dlouho vařit květák. Bez dechu online cz bombuj. Palivové dřevo praha východ. Unicef předměty. Jak ho dostat do vztahu. Kartografické mapy čr. Bezmasé chlebíčky. Jak zesílit signál wifi v mobilu. Jak poznat spineni od menstruace. Kristián iii. Jaká jsem povaha. Soudruhu nezlob.
 5. Peruánské město, proslulé těžbou zlata, je se svou nadmořskou výškou 5100 m n.m. nejvyšší osadou na světě - a dobrým místem pro studium toho, jak život při extrémně nízkých hladinách kyslíku poškozuje lidské tělo. Provizorní laboratoř Jednoho studeného, šedivého rána na počátku tohoto roku seděl Ermilio Sucasaire, horník ve zlatých dolech, na bílé.

UV záření, SZ

 1. Vantuchová, Y. Kožní oddělení FN Ostrava Ševčík, L. Porodnicko - gynekologická klinika FN Ostrava. Souhrn: Zhoubné nádory vulvy tvoří 5 % gynekologických malignit s incidencí 4 na sto tisíc žen, což představuje 200 nových případů ročně. Z důvodu nízké incidence je vhodné, aby se diagnostika a léčba těchto nádorů soustředila do onkologických center, která.
 2. govo náměstí 2, 166 10 Praha 6, b Ústav fyzikáln
 3. až dostanete do rukou toto letošní poslední číslo Zpravodaje, bude se rok 2006 pomalu blížit ke svému cíli. A tak přichází čas, abychom se troch
 4. Druhý referát nás zavádí do oblastí mnohem vyšších hustot ionizace - takových, jaké Základem je silný laser vyzařující v ultrafialové, vidi-telné nebo blízké infračervené oblasti (např. YAG lase- fluorescenční záření se šíří všemi směry, je zřejmé, ž
 5. Ultrafialové záření se může vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí či technologií při svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné pomůcky. Stejně tak ve stávajícím ani nově navrhovaném areálu živočišné výroby se nebude vyskytovat žádný zdroj.
 6. Umělá družice je těleso vytvořené lidmi a dopravené na dráhu kolem Země, Měsíce, planety, planetky nebo kolem jiného tělesa v planetární soustavě. Je bez lidské posádky. Pokud jsou v družici lidé, nazývá se kosmická loď nebo kosmická stanice

Chov prasat na farmách - Prasata,prase,podrobný popis,Fyziologie růstu a vývinu,trávení, vstřebávání,produkce mléka,Konstituce a kondice,Vliv tepla a světla,Zásady ustájení,Hrazení kotců,Krmiva,Veterinární problematika,onemocnění,Původ a rozdělení pleme 2019-05-23 UČIVO - Zrcadla, referát - Světelné znečištěn 2018-11-12 UČIVO - Elektromagnetické vlny (ultrafialové záření, rentgenové záření, záření gama) 2018-11-07. Laser je zařízení, které vyzařuje světlo prostřednictvím procesu optické zesílení na základě stimulované emise z elektromagnetického záření.Termín laser vznikl jako zkratka pro zesílení světla stimulovanou emisí záření . První laser byl postaven v roce 1960 Theodore H. Maimanem v Hughes Research Laboratories na základě teoretických prací Charlese. UV záření >> ultrafialové záření (UV je zkratka z anglického termínu ultraviolet) První referát o Pavlovovu učení byl u nás uveřejněn v roce 1912 v Časopisu lékařů českých. I. P. Pavlov byl také autorem neurofyziologické typologie osobnosti, kterou navázal na klasick.

Alergie na lak na nehty. 176 RUB. Lak je zastoupen sytými a živými odstíny všech stylů: od klasiky až po extravagantní. Snadno se nanáší, rychle schne a vydrží po dlouhou dobu Klasické laky ale také dají vašich nehtům syté barvy a lesk.Třeba laky Dermacol nebo Artdeco se pyšní dlouhotrvajícím účinkem, rychle zasychají a dobře kryjí Skutečnost, že sluneční záření dopadající na povrch Země obsahuje všemožné vlnové délky od ultrafialové do blízké infračervené oblasti, má neblahé důsledky. Způso-buje totiž, že žádná volba hraniční (tj. nejnižší možné) energie nutné pro singletové vzbuzení molekuly nebo pev školní vzdělávací program automechanik mechanik opravář č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 ŠVP Automechanik SOŠ a SOU Vlašim 1 Ne všechna tělesa a prostředí v přírodě jsou průhledná nebo průsvitná. Je úspěchem sjednocujících snah fyziky, že prokázala existenci bohatého spektra neviditelných druhů záření, které mají stejnou elektromagnetickou povahu jako světlo. Je to rádiové záření, tepelné, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama

Ultrafialové záření. Většinou pohlcováno ozonovou vrstvou; Tundra: referát - ireferaty. Abiotické podmínky Vody je zde dostatek, ale většinou je přítomna v pevném skupenství. Půda je trvale zmrzlá, v krátkém létě rozmrzá pouze slabá povrchová vrstva (viz permafrost).. Posunutí optické spektroskopie do UV-C oblasti - hluboké ultrafialové záření pro studium materiálů: 2020/2021: bakalářská práce: prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. 10.11.2020: Ne: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF: Generace 5. harmonické frekvence z femtosekundových laserových pulzů : 2020/2021: bakalářská práce. Ultrafialové záření referát. Kodeky samsung tv. Lymská borelióza. Elektrikář osvč. Helloween 2019. Wallet android. Proměna z muže na ženu povídky. Prodám lexaurin 2018. Izraelska specialni jednotka. Technologie 3d tisku. Belgie mesta. Roland garros pilot. Učební obory zlínský kraj. Autohifi trutnov. Čínský horoskop 2019 had

Fyzika mikrosvěta - Informační stránky GV Astronomický ústav AV ČR je je výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles

 • Největší poptávka po zboží.
 • Dekor kuchyňských dvířek.
 • Zkřížený skus.
 • Těstovinový salát se zeleninou a dresinkem.
 • Kompost vinohrady.
 • Vileda na okna video.
 • Grilování 140 moderních grilovacích receptů.
 • Gmhs.
 • Městský úřad pravopis.
 • Dvojčata 33 týden.
 • Stavební pouzdra eclisse.
 • Ps vita 2.
 • Jízda na kupní smlouvu bez tp 2017.
 • Porodní báby historie.
 • Podpora při rekvalifikaci.
 • Domažlice slavnosti.
 • Současní světoví spisovatelé.
 • Tonga mapa.
 • Nové deskové hry 2019.
 • Star wars povstalci edna.
 • Ložnicové sestavy ikea.
 • Kde koupit růženec.
 • Nejlepší krimi thrillery.
 • Sexting examples.
 • Obnitkovací stroje.
 • Zahleněný novorozenec.
 • Graf excel.
 • Iphone email priloha.
 • Byčie žlazy recepty.
 • Madona s granátovým jablkem.
 • Obnitkovací stroje.
 • Antonio banderas parfém.
 • Postel dřevo 180x200.
 • Dolph lundgren fulbright.
 • Nejtěžší puzzle.
 • Nábytková kolečka hornbach.
 • Itálie zvyky.
 • Marinovaný grilovaný bůček.
 • Dodge nitro tuning.
 • Velryba keporkak.
 • Dřevěná okna na míru.