Home

Politologie studium

Politologie - Studium při práci a zaměstnání - Vysoké škol

Politologie - přijímací zkoušky, studium na VŠ a

 1. Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských oborů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení
 2. Studium politologie oceňuju hlavně proto, že mi nejprve poskytlo nezbytný teoretický základ, abych se později mohl hlouběji odborně specializovat na to, co mě nejvíce zaujalo. Je úžasné v průběhu studia odhalovat, jak široké možnosti uplatnění obor nabízí
 3. Katedra politologie. Na katedře politologie vyučujeme bakalářský obor Politologie a dva specifické navazující magisterské obory Politologie - africká studia a Politologie - latinskoamerická studia.Všechny obory lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Nabízíme i doktorské studium oborů Africká studia a Latinskoamerická studia
 4. 23. 11. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia (POL i BSS, nástup JS2021) Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia na katedře proběhne na základě posouzení tří kritérií: Studijních výsledků, motivačního dopisu a bakalářské práce

Studium je určeno absolventům bakalářského studia oboru politologie, případně jiných společenskovědních oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie KPES nabízí postgraduální doktorské studium (Ph.D.) v oborech politologie, kde je studijním jazykem čeština, a political science, kde je studijním jazykem angličtina. Studium může probíhat v denní i kombinované formě. Studenti denního českého programu pobírají během čtyřletého studia pravidelné měsíční stipendium Studium je přístupné všem absolventům magisterských oborů v rámci studijního programu Politologie, případně studijních programů podobného sociálně-vědního či humanitního zaměření, pokud splní požadavky přijímacího řízení a prokáží odpovídající odborné znalosti a předpoklady pro vědeckou práci

Politologie a mezinárodní vztahy Fakulta sociálních věd U

 1. Jako studenti politologie se budete učit o politice v Evropě, ČR i ve světě, o demokracii a nedemokracii, volbách, politickém marketingu, suverenitě, reprezentaci, volební geografii. Zároveň se naučíte provádět kvalitní politologický výzkum. Čím je studium politologie v Brně specifick.
 2. ulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu
 3. Absolventi magisterského oboru Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě
 4. Hlavním cílem studia politologie je naučit studenty rozumět politice a otázce uplatňování moci. Studium klade důraz na osvojení si základních politologických pojmů a konceptů, získání základních oborových znalostí týkajících se politických a stranických systémů evroých a některých mimoevroých zemí, politické filozofie a doktrín, teorie a praxe.
 5. KamPoMaturitě / PŘIJÍMAČKY NA VŠ / Přípravné kurzy / Vyberte si kurz podle oboru / Politologie Pomůžeme Vám s výběrem FF politologie a připravíme Vás na studium politologie . Nabízíme největší nabídku učebnic, přípravné kurzy, testy, nultý ročník

Filozofická fakulta - Politologie

Studium na ÚPOL UK FF se dělí na tři základní typy: bakalářské, magisterské a doktorské. U bakalářského a magisterského studia je možná pouze jeho denní forma, ÚPOL tedy dálkové studium nenabízí Studium politologie je založené na evroém kreditním systému a je rozdělené do tří stupňů - bakalářského, magisterského navazujícího a doktorského. Jednotlivé stupně se od sebe liší obsahem, formou i náročností studia Navazující studia. Ano. Přijímací řízení. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou pohovoru, který se zaměří na předpoklady uchazeče pro studium, jeho zájem o obor, orientaci v aktuálním dění na africkém kontinentu, základní politologické znalosti a motivaci uchazeče pro studium Bakalářské studium. Politologie a mezinárodní vztahy; Politologie a veřejná politika; Politics, Philosophy and Economics (PPE) Magisterské studium. Politologie; Mezinárodní vztahy; Bezpečnostní studia; Geopolitical studies; International Relations; International Security Studies; International Economic and Political Studies. Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia; Daniel Kunštát, Ph.D. politolog a sociolog, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztah.

Politologie - Vysoká škola CEVRO INSTITU

I to a mnohem víc je studium politologie. Budeš mít vliv Díky zevrubné znalosti politických a společenských systémů a schopnosti analyzovat jejich silné i slabé stránky budeš radit a poskytovat konzultace těm, kteří rozhodují Bakalářský obor Politologie - kombinované studium. Kombinované studium je určeno uchazečům, kteří nemohou nebo nechtějí docházet na výuku ve všedních dnech. Tento obor je ukončen získáním titulu Bc. (bakalář). Podmínkou pro přijetí je řádné absolvování středoškolského studia ukončeného maturitou Studium > Studijní obory > Bakalářské obory > Menu. Studijní oddělení; Studijní obory Hlubší vhled do politologie coby akademické disciplíny je studentům poskytnut v rámci navazujícího magisterského studia. Aktuálně nabízené specializace: Politika a média, Politika a stát politologie jako věda byla založena v 19. Století (1880 byla založena 1. katedra na Kolumbijské univerzitě) rozšiření po 2. sv. válce Předmět zájmu; studium politiky (umění řídit stát) Moc. zákonodárná - Parlament ČR (Poslanecká sněmovna a Senát) výkonná - vláda, prezident, státní zástupce Studium je určeno absolventům bakalářského studia oboru politologie, případně jiných společenskovědních oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávac

Politologie - Wikipedi

Katedra politologie a evroých studi

Politologie - Metropolitní univerzita Prah

 1. Studijní obor 6701T008: Politologie - navazující magisterské studium. Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie
 2. První česká vysoká škola se specializací na politické vědy. Bakalářské studium politologie v Kutné Hoře bez přijímaček a bez matematiky. 100% uplatnění na trhu práce
 3. Moderní politologie. Moderní politologie se rozvinula v 19. století společně s rozvojem moderních liberálních demokracií. Důraz se začal klást na studium politických systémů. Raymond Aron v této souvislosti mluvil o primátu politiky, tedy o skutečnosti, že vše, co odlišuje moderní společnosti, je politického charakteru. . Politologie jako moderní společenská věda.
 4. Část absolventů bude jistě pokračovat v magisterském studiu politologie, na které jsou absolventi školy výborně připraveni (úspěšnost při přijímání na magisterské studium na všech typech škol v ČR a EU se blíží 100%). další informace Standardní délka studia 3 roky Interval studia otevírá se jednou ročn
 5. Zaměření Politologie pro studium Ing./MSc. Kombinovaná II (1x / trimestr) Distanční (kdykoli on-line) Nabídka zaměření z oblasti POLITOLOGIE. Obsah zaměření navržené odborníky z organizací a firem Úřad vlády, Ministerstvo zahraničí,.
 6. politologie - většinou se pod tímto pojmem rozumí hlavní, ústřední polit. věda zabývající se systematickým studiem politiky, resp. polit. života.V širším pojetí se pojem p. překrývá s pojmem politické vědy a zahrnuje i hraniční obory vznikající překrytím s historií, právem, s-gií, antropologií, psychologií, ekonomikou a filozofií, s nimiž je její vývoj.

Politologie - bakalářské studium Masarykova univerzit

Studijní programy a obory » Magisterské navazující studium » Filozofická fakulta » Politologie velikost textu Přehled studijních programů a oborů (akreditační databáze Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů Vedlejší specializace Lobbing a rozhodovací procesy Doktorské studium Knihovna KPOL. Studijní informační systém Office 365 Kontakty Vyhledat × Vyhledávání. Hledat. Písemný test se zaměřuje na: (1) logické a analytické schopnosti uchazeče (zvláště pak schopnost porozumět textu a následně jej analyzovat a interpretovat); a (2) faktografické znalosti z oblasti společenských věd (základy politologie a filozofie), moderních dějin a soudobého dění na české, evroé i světové. Historické kořeny politologie, Zrod moderní politické vědy, Proměny obsahu studia politických systémů. Shrnutí: Politologie studuje komplexně organizaci společnosti, organizaci a vedení státu, ale také organizaci mezinárodních vztahů. Ústředním problémem je studium výkonu moci, jak

Domů / Pro uchazeče / Studijní program / Bakalářské studium Politologie Studijní plán Politologie je pro Vás na ARC - VŠPSV připraven tak, abyste získali všechny potřebné znalosti a vědomosti, které budete potřebovat pro svoji praxi ve veřejné správě, v institucích českého politického systému nebo Evroé unie Někteří kantoři oboru politologie z univerzity v Oslu se totiž vyjádřili, že s Breivikem nechtějí mít nic společného a učit ho rozhodně nebudou. Rektor univerzity Ole Petter Ottersen s učiteli sice sympatizuje, nic to však nemění na tom, že Breivik bude moci studium skutečně absolvovat Bakalářské a magisterské studium; Navazující magisterské studium; Doktorské studium; Rigorózní studium; Den otevřených dveř O katedře politologie a filozofie Katedra politologie a filozofie se stala součástí Filozofické fakulty k 1. říjnu 2006 v rámci transformace Pedagogické fakulty. Katedra vychovává humanitně zaměřené odborníky politology, filosofy, estetiky a učitele společenských věd. Studium vytváří předpoklady pro tvoji samostatnou.

Katedra politologie - Univerzita Hradec Králov

Doktorský obor politologie je koncipován jako 4-letý, jak v prezenčním tak v kombinovaném studiu. Doktorské studium je založeno na kreditním systému. Doktorský obor politologie je profilován jako moderní politologické studium akcentující čtyři klíčové pilíře: 1) vysoce odbornou teoretickou připravenost Pětileté magisterské studium, které se naposledy otevřelo v roce 2007/08, není v aplikaci zahrnuto (s výjimkou oboru Psychologie, který se otevíral až do roku 2009/10). Kontrola povinností se u tohoto studia řídí: kartou atestací (plachtou) a Karolinkou

Mezinárodní management. Svět businessu vyžaduje zvládnout základy mnoha různých specializací. Manažer strojírenské firmy, softwarové garáže nebo ředitel kliniky musejí rozumět lidem, marketingu, obchodu, financím, pracovnímu zákoníku a právnímu rámci okolo jejich vlastní činnosti Bakalářské studium - Sociologie a sociální politika; Sociologie a sociální antropologie; Sociologie se specializací: Studia současných společností (nově od září 2019) Politologie a veřejná politika; Demografie s veřejnou a sociální politikou; Magisterské studium; Doktorské studium; Rigorózní řízení; Erasmus + Bc. a. Pak je studium Politologie a veřejné politiky přesně pro tebe. Snažíme se pochopit a vysvětlit, proč politika vypadá tak, jak vypadá. Díváme se přitom jak na prostředí ( polity ) a procesy ( politics ), ale zajímá nás i věcný obsah politiky ( policy ), tedy samotné společenské problémy a jejich možná řešení

KPF - Katedra politologie a filozofie. Prezenční studium. Kombinované studium. Kurzy a opory dle vyučujících. KGER - Katedra germanistiky. FJC - Jazykové centrum. Projekt INGO. E-STUDOVNY. FF UJEP (pro vyučující) Společný zákla politologie . odbornÁ literatura pro zÁjemce o hlubŠÍ studium: arendtovÁ - pŮvod totalitarismu. cabada + kubÁt: Úvod do studia politickÉ vĚdy. cÍsaŘ: zÁklady politologie. fukuyama - konec dĚjin a poslednÍ ČlovĚk. globalizace a globÁlnÍ problÉmy. hitler - mein kampf. hobbes - vÝbor z dÍla: huntington - stŘet civilizac

Anne Will - Persönlich | Das Erste - Anne Will - Anne Will

Příprava na magisterské studium politologie vyžaduje absolvování čtyř kurzů, které seznamují studenty s politickými koncepty a poskytují školení v analytickém a kritickém myšlení. - Přečtěte si více v češtině . BA. Bakalářský studijní program Politologie je koncipován jako program pro sdružené studium s jinými studijními plány ve variantách minor nebo maior. Doporučujeme kombinovat s jedním z tří dalších bakalářských studijních programů nabízených Katedrou politologie a evroých studií FF UP: Politická komunikace a marketing.

Katedra Práva a politologie zajišťuje výuku předmětů soukromého i veřejného práva pro všechny obory studia, včetně politologických předmětů. Jedná se zejména o předměty: základy práva, právo občanské a obchodní, pracovní právo, obchodně závazkové vztahy, právo duševního vlastnictví, soutěžní právo a. Doktorské studium politologie poskytuje teoretické a metodologické znalosti a vysoké odborné kompetence, které by měly absolventovi umožnit zapojit se do významných domácích i zahraničních vědeckých výzkumů, náročných odborných expertíz, působit v akademické sféře a ve vysokých pozicích rozhodovací sféry - Politologie jako věda, disciplíny politologie, založení a vývoj politologie v USA, vznik a vývoj politologie v Evropě, nejvýznamnější představitelé politického myšlení, české politické myšlení - Hlavní funkce politologie (poznávací, humanistická) 3. Civilizační a kulturní vývoj lidstv Fakulta filozofická; Katedra politologie a mezinárodních vztahů KAP, například v rámci certifikátového studijního programu Bezpečnostní studia. V případě zájmu o studium jazyků nabízíme němčinu (KAP/NPP a KAP/NOP), francouzštinu (KAP/FPP a KAP/FOP) a španělštinu (KAP/SPP a KAP/SOP) Studijní obor 6701R011: Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářské studium. Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive.

V roce 2009 dokončil doktorské studium politologie a mezinárodních vztahů na Technické univerzitě v Chemnitz (Dr. phil). Ve své publikační činnosti se zaměřuje na oblast česko-německých vztahů, sociologie pohraničních oblastí a evroé integrace Ty vám totiž poskytnou solidní základ pro pochopení současných jevů a situací. Čím je studium politologie v Brně specifické? Nejsme politologický učňák. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Studijní program: Politologie (N0312A200023) Typ studia: Navazující magisterské Forma studia: Prezenční Délka studia: 2 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Koncepce studia politologie vychází z potřeby poskytnout studentům orientaci ve sféře politických teorií, politických systémů a jejich funkcí, soustav politických stran, v problematice volebních systémů a. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy a principy politického procesu, zejména s politickým systémem zastupitelské demokracie, politickými stranami a hnutími, se zájmovými skupinami, politickými ideologiemi, volebními systémy a funkcemi voleb v moderní demokracii, s mezinárodními vztahy a institucemi

politologie. Vysoká škola finanční a správní, a. s. (Praha 10 Centrum pro studium demokracie a kultury (Brno - Černá Pole) Brno, Venhudova 1622 . Klub společenských věd (Praha 1 - Nové Město) 80,29 km. Zabýváme se sociologií, psychologií a výzkumy veřejného mínění Vyhledat kurzy: Ochrana spotřebitele. Tvůrci kurzu: Jan Polesn Ústav politologie FF UK, Praha. 676 likes. Vítejte na stránce Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který se zaměřuje především na politickou teorii a soudobé dějiny

FSS - Katedra politologie

Gratulujeme všem, kteří dneska uzavřeli bakalářské studium politologie! 57. Tenhle potlesk patří vám, milé nové magistry a milí noví magistři politologie! Máme z vás radost! 60. Zobrazit vše. Fotky. Zobrazit vše STUDIJNÍ PLÁN DSP POLITOLOGIE - ČTYŘLETÉ STUDIUM. 1. VĚDECKOVÝZKUMNÝ MODUL. OBOROVÉ A METODOLOGICKÉ PŘEDMĚTY KPE/91A.. POVINNÉ OBOROVÉ PŘEDMĚTY kredity zakončení KPE/91APT Politické teorie 8 Zk KPE/91APA Analýza a výzkum v politologii A 2 z KPE/91APB Analýza a výzkum v politologii B 2 Politologie - (z řec. politiké - umění spravovat obec, stát, logos - slovo, výklad) je společenská věda o politice a politické teorii.- politologie se Občanská nauka studium Vše co student potřebuje vědě

Politologie přitahuje velmi aktivní studenty. Nejednou přišli s projektem, který přesáhl výrazně hranice katedry, fakulty i univerzity a mají celospolečenský dopad (Masarykovy debaty, Demogog.cz a další). Naši studenti se vzájemně inspirují, motivují a učí se sami od sebe Předmět politologie - zabývá se: 1. fungováním státu 2. politickými systémy 3. institucemi 4. vztahy nadřazenosti a podřízenosti 5. politickým chováním lidí 6. autoritou 7. vztahy mezi státy. Disciplíny politologie 1. politické teorie 2. politické instituce (státní správa,) 3. politické systémy (demokracie, ) 4 Politická sociologie je obor na rozhraní mezi sociologii a politologií, a zatímco politologie dříve kladla důraz především na institucionální analýzu politických systémů (studium stranických systémů, volebních systémů, ústav jednotlivých zemí, etc), tak politická sociologie vychází z předpokladu, že pro správné. Studium. Výuka na bakalářském stupni je akreditována v programu Politologie a mezinárodní vztahy, kdy na studenty jsou kladeny nároky seznámit se se základními teoriemi politologie, mezinárodních vztahů, historie Evropy a Evroé unii.Magisterské studium poté má dvojí akreditaci, zvláště pro samostatnou větev Politologie a větev Mezinárodních vztahů a EU Katedra politologie a filozofie Filozofická fakulta UJEP Pasteurova 3571/13 CZ-400 96 Ústí nad Labem. Vedoucí katedry. Teoretičtěji nasměrovaní zájemci se mohou zapsat na navazující studium politické filozofie, které je v rámci České republiky unikátním oborem

Politologie Fakulta sociálních věd U

Politologie zahrnuje studium politiky a mezinárodních vztahů. Program se zavázal k rozvoji celého studenta, který může snadno fungovat v místní nebo globální komunitě. Program očekává, že studenti uvažují o své roli v každé komunitě jako účastníci a lidské bytosti Politologie na PF UK. Zadání písemek ZS 2010. Zadání písemek ZS 2011. Zadání písemek ZS 2012. Zadání písemek ZS 2013. Zadání písemek ZS 2014. Přednášky. Zadání písemek ZS 2018. Zadání písemek ZS 2019. Zapojte se! Je-li tento článek neúplný, nepřesný či chybný, opravte jej! Doktorské studium. Státnice. Na VŠPP ti nabízíme studium práva zaměřeného na podnikání, veřejnou správu nebo obecné české a slovenské právo. Naučíme tě základy občanského, obchodního, správního, trestního či pracovního práva. Seznámíme tě se základy státovědy, politologie, ekonomickými systémy a jejich fungováním a tržní ekonomikou Politologie. 05.07.2015 11:53. Úvodní informace pro studium Politologie. Tereza Köhlerová, Marek Moudrý Toto bude učebnice, kterou využijeme pro vaše studium.... Učebnice zahrnuje témata: 1. Politologie jako věda (Politologie a politika; Politologie a její místo v systému věd; Historický vývoj politického myšlení) 2 Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln

Web Politologie referáty vznikl teprve nedávno a databáze referátů se bude zvyšovat. Referáty z politologie, které zde naleznete: Pokud máte nějaké vlastní referáty z politologie, tak mi je můžete zaslat na email: adam.svejdaZAVINACseznam.cz čímž pomůžete rozšířit databázi webu Politologie referáty David, Roman: Politologie. Základy společenských věd, Olomouc 2011. Lektorské zabezpečení Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Katedra politologie a sociologie je jednou z kateder Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V jejím čele stojí prof. Jan Kysela, který společně se svými kolegyněmi a kolegy usiluje o to, aby toto pracoviště bylo v dobrém smyslu pozoruhodné KamPoMaturite.cz a politologie, vše ke studiu politologie: kurzy, testy, nultý ročník, učebnice, vysoké školy, seminárky, referáty Společenské vědy Bakalářské studium - prezenční forma. Bakalářské studium studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání je koncipováno pro zájemce o studium společenských věd (zejména filozofie, politologie, mezinárodních vztahů, socio-kulturní antropologie, ekonomie, historie, sociologie a práva) v kombinaci s dalším oborem bakalářského studia

Studijní obory: Katedra politologie a evroých studi

Rozvrh konzultací. rozšiřujícího studia Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd. ve školním roce 2020/21 - zimní semestr ročník; v Rettigové 4, Praha 1, 2. patro, R 207/ Politologie, hospodářství Centrum pro studium demokracie. Parlament s lidskou tváří. Biografické aspekty české legislativní politiky. BALÍK STANISLAV PINK MICHAL VODA PETR. Běžně 198 K.

Katedra politologie a společenských věd zaštiťuje široké spektrum společenskovědních předmětů, které rozšiřují horizonty právnických studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě, pomáhají rozvíjet praktické dovednosti a všeobecný přehled o společenském dění.Spadají do oblasti politologie, Evroé unie, ekonomie, mediací, filozofie, psychologie a. Politická sociologie zkoumá, jakým způsobem je ve společnosti realizována moc a jaké jsou vztahy mezi společností, státem a politickým konfliktem. Jedná se o širokou subdisciplínu na pomezí sociologie a politologie s důležitými makro a mikro komponentami

Politologie - magisterské navazující studium Masarykova

Doktorské studium Studijní program Hospodářská politika Studijní program je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi ekonomické teorie, dějin ekonomických teorií, hospodářských dějin, teoretické hospodářské politiky, základních znalostí politologie a dalších mezioborových společenských věd PŮJČOVNA. Půjčovna mediální techniky v PS 2020 běží ve standardním režimu tehdy, pokud to epidemiologická situace dovoluje (tzn. univerzitní semafor není červený).. Pokud je semafor červený, půjčuje se po předchozí domluvě v MS Teams na vrátnici fakulty ve středu od 14 do 15 hodin.. V případě, že je semafor bílý, zelený nebo žlutý, otevírací hodiny. Kauza Plzeňská politologie je v plném proudu a na členy politologické katedry v Plzni vyplouvají nepěkné věci.Magdaléna Leichtová [1] uveřejnila 15. ledna 2015 na svém twitteru text, který není hoden učitele na vysoké škole. [2] Nebezpečí takovýchto výlevů spočívá v tom, že mohou vyvolávat nenávist ke konkrétnímu člověku Přihlaste se ke studiu politologie či mezinárodního obchodu. Absolvujte svá studia na přední soukromé vysoké škole. V Metropolitní univerzitě Praha nabízíme možnost vzdělání v bakalářských i magisterských oborech. Zvolit si můžete například studium politologie či mezinárodního obchodu

PD Dr

Politologie Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Prezenční studium. Povinné kurzy - samostatné. Povinně volitelné kurzy - samostatné. Seznam opor a kurzů PS. Kombinované studium. Akreditace. Kurzy a opory dle vyučujících. KPF - Katedra politologie a filozofie. KGER - Katedra germanistiky. FJC - Jazykové centrum. Projekt INGO. E-STUDOVNY. FF UJEP (pro vyučující) Společný zákla Politologie patří k nejmladším vědním disciplínám, navzdory tomu si již vydobyla významnou pozici v rámci humanitních a společenskovědních oborů. Politologie se zabývá záležitostmi, které postihují b.. Úvod » Pomaturitní studium angličtiny. Najděte si ten pravý kurz pomaturitního studia angličtiny za nejlepší cenu ve Vašem městě. Menu Vznik ČSR a vnitropolitická situace v letech 1918-1926-referát z politologie; Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů v mimoevroých oblastech - referáty z. Studijní plány pro ak. rok 2021/2022 (bude doplněno) • Obecná lingvistika - samostatný studijní program Studijní plány pro ak. rok 2020/2021. errata Teorie a dějiny výtvarných umění nMgr; Studijní plány pro ak. rok 2019/202 Vymezení pojmu politologie. Vznik a vývoj politologie jako vědy. Stát, státní moc a dělba státní moci. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému. Politická kultura, demagogie a populismus. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran a hnutí

 • Nové deskové hry 2019.
 • Hippies hudba.
 • Keramický hrnek ruční výroba.
 • Rychlé těstoviny s kuřecím masem.
 • Bronchialni obstrukce.
 • Topoizomeráza.
 • Gia trailer.
 • Fleky na mase.
 • Olejomalba na zakázku.
 • Sauna jihlava březinova.
 • Od kdy muze dite vyvar.
 • Fotbalový míč slavia.
 • Ultrazvuk 15 týden těhotenství.
 • Rc had.
 • Kamenná dlažba.
 • Ides of march band.
 • Americký fotbal mladá boleslav.
 • Malinový krém s mascarpone.
 • Agentura ples.
 • Šachta reaktoru.
 • Obi barvy na dřevo.
 • Skoda felicia super cabrio.
 • Vepřové půlky prodej brno.
 • Diagnostika karcinomu prsu.
 • Partr cenik.
 • Pořekadla.
 • Moravské koláče s majonézou.
 • Korálovec zapotitlánský.
 • Vtipy spongebob.
 • 3. lékařská fakulta studijní oddělení.
 • Jak udělat rozpis sportky.
 • Potraviny po mrtvici.
 • Rotiform kola.
 • Stylové vizitky.
 • Nadbytek vitaminu a.
 • Bbc one live stream.
 • Vlozka do bundy na nošení deti.
 • Svědění lýtek.
 • Shimo vpn.
 • Youtube meditace.
 • Ravak rosa 2 150x105.