Home

Šachta reaktoru

šachta reaktoru Atominfo

Šachta reaktoru bez tlakovodní nádoby (www.seas.sk) V roce 1996 se opět rozběhly stavební práce, tentokrát už pouze na 1. a 2. bloku, znovuobnovení stavby doprovázely protesty, zejména z rakouské strany. Po dvou letech přešel první blok, a o dva roky později také druhý blok, do komerčního provozu. Na dokončení. Revizní a kanalizační šachty neprůlezné DN315, DN400 a DN425. Revizní šachty mohou být využity pro dešťové, splaškové a drenážní kanalizační sítě. Plastové šachty představují pohodlné řešení přístupu do kanalizace jak v kanalizační síti, tak i v přípojkách. Vhodné jak pro ruční čištění kanalizační sítě spirálou, tak pro tlakové čištění s. Kanalizační šachta - dno 600 z PP včetně těsnění přímý tok. skladem 5 449.84 Kč Do košíku - 6%. Kanalizační poklop betonový Ø 425 7t. do 7 pracovních dnů 989.78 Kč Do košíku - 6%. Kanalizační poklop betonový Ø 425 3t. skladem 886.93 Kč. Uvnitř tlakové nádoby reaktoru se nachází několik konstrukčních částí, které slouží k uchycení palivových souborů a usměrnění proudu chladiva: Šachta reaktoru - odděluje prostory pro vstup a výstup chladicího média a pomocí perforovaného dna usměrňuje tok chladiva aktivní zónou

Jaderná energie - cez

 1. Vodoměrná šachta MODULO Popis Názvem MODULO se označuje řada kompaktních vodoměrných šachet obdélníkového tvaru, určených k zabudování 1 až 2 vodoměrů stavební délky 110 mm až 190 mm. Šachty Modulo nabízejí jednoduché, kompletní a optimální řešení pro připojení odběratelů na vodovodní řad
 2. Spotřeba vody k samotnému provozu není až tak velká, jak byste možná od tak velké elektrárny očekávali (2-3 m 3 /s), protože se voda v elektrárně točí stále dokola - zjednodušeně řečeno se díky energii z reaktoru ohřeje, ve formě páry přejde do turbíny, kde odevzdá energii, poté zkondenzuje a znovu se vrací do.
 3. Šachta na rozvod vody se používá u jímek pro dešťovou vodu. Plastová šachta rozvodu vody s víkem, včetně ventilu. Rozměry: prům. 270 x 340 mm Šachta je zelené barvy Ventil je pro připojení potrubí od čerpadla 1. Hmotnost: 1,2 k
 4. Reaktorová šachta. V reaktorové šachtě je umístěna tlaková nádoba reaktoru. Šachta je propojena s bazénem použitého paliva. V tlakové nádobě jsou umístěné vnitřní části reaktoru včetně aktivní zóny. Tlaková nádoba je cca 11 m vysoká a má vnější průměr asi 4,5 m

VVER - Wikipedi

Plastová revizní šachta je ideálním prvkem pro napojení několika trubek v různých rozměrech. Stěny šachty jsou opatřeny obručemi pro připojení trubek o průměru 64 - 500 mm. Revizní šachta je vyrobena z polypropylenu, z tohoto důvodu je lehká a snadná k manipulaci První chytrá čistírna! Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp (domovní čistička) je určena k čištění komunálních splaškových vod.ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody Šachty plastové revizní, vstupní. Plastové šachtice jsou dodávány v různých variantách šachtových rour o průměrech 200-1000 mm pro plastové odpadní potrubí od 100 mm do 500 mm. Na evroém i domácím trhu se prosadily tyto revizní šachty dlouhodobě díky své jednoduché a rychlé montáži, dokonalé těsnosti i v dlouhodobém působení, výborné odolnosti proti. c. šachta reaktoru, řídící tye (klastry), vnitroreaktorové měření----- Základní zařízení primárního okruhu jsou umístěna v a. obestavbě b. koridoru c. kontejmentu správně----- Parogenerátor slouží k: a. odvodu zbytkového tepla při odstávkách b. přenosu tepelné energie z aktivní zóny reaktoru do parní turbíny.

Mochovce - jaderná elektrárna, nebo past na peníze - Blog

Varný reaktor (anglicky: BWR, Boiling Water Reactor) je druhý nejrozšířenější typ jaderného reaktoru. Těchto reaktorů pracuje na světě asi 94, což je asi 21 % celkového počtu. Palivem je mírně obohacený uran ve formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí Nádrž biologického reaktoru je řešena jako zapuštěná tak, aby horní okraj nádrže vyčníval cca 50 až 100mm nad úroveň terénu. Vnitřek biologického reaktoru je rozdělen na prostor biologického čištění typu AT8 a prostor akumulace vyčištěné odpadní vody objemu 1,3m3. Šachta na dmychadlo k ČOV - komplet Vertikální řez reaktorovou nádobou VVER-1000, kterou jsou vybaveny například oba dva Temelínské reaktory. Pozice: 1) Pohony řídících tyčí 2) Vrchní část reaktoru 3,4) Vstupní a výstupní nátrubky 5) Šachta reaktoru 6,7) Oblast aktivní zóny Jaderný reaktor je zařízení, které umožňuje řízené uvolnění jaderné energie, která je následně využívána pro. 4. bariérou je železobetonová šachta reaktoru 5. bariérou je ochranná obálka (kontejnment) Uplatňování principů jaderné bezpečnosti začíná již při výběru místa, kde má být elektrárna postavena. Takové místo musí vyhovovat rozsáhlému souboru umisťovacích kritérií, která vylučují, že by nějaké přírodní.

Revizní a kanalizační šachty - Trike

Na staveništi třetího bloku jaderné elektrárny Summer v Severní Karolíně byl umístěn modul, ve kterém bude instalována tlaková nádoba reaktoru. Třetí blok JE Summer je druhým blokem elektrárny, který bude obsahovat reaktor typu AP1000 od americké společnosti Westinghouse. Mezitím byla na staveniště elektrárny dopravena tlaková nádoba reaktoru Kvůli výměně paliva se tento typ reaktoru musí odstavit. Výměna probíhá takzvanou mokrou cestou, což znamená, že se zaplaví šachta reaktoru, spojovací kanál i bazén vyhořelého paliva a pod vodou potom probíhá manipulace s palivem. (1) Pro tento účel je v reaktorovém sále instalová Tato úžasná místnost s trůnem císaře Palpatina na lodi druhé Hvězdy smrti poskytuje mnoho úžasných hracích detailů: boční výklopné sekce pro snadnou hru, otevírací vstupní dveře, funkce skoků, padací schody a most, šachta reaktoru, odpojitelná sekce s točícím trůnem a skrytý světelný meč

Kanalizační revizní a domovní šacht

Šachta reaktoru je tenkostěnná válcová nádoba s eliptickým děrovaným dnem. Horní část tvoří přírubu, která slouží k zavěšení v tlakové nádobě. V osovém směru je šachta přitlačena ví-kem tlakové nádoby reaktoru přes pružné elementy ve tvaru toroidní trubky. Tyto pružné seg Šachta Šachta reaktoru (známá i jako koš aktivní zóny) je uchycena na výčnělcích tlakové nádoby v místě příruby. Je v ní uložen plášť s aktivní zónou. Šachta odděluje studenou vodu od teplé, mezi vstupem studené a výstupem teplé je přivařen prstenec o šířce 300mm Reaktorová šachta je za tím účelem spojena s bazénem koridorem. Při odstávce reaktoru na výměnu paliva se reaktorová šachta, z níž byly nejprve odstraněny nadstavby reaktoru s pohony pro řídicí tyče, celá zaplní vodou včetně spojovacího koridoru Šachta vypadá jako bazén a také se jí tak říká. Palivo se do reaktoru zaváží ve formě tzv. palivových souborů, kterých je v reaktoru 163. Jsou to svislé svazky palivových prutů. Konstrukce reaktoru. Uchycení reaktoru plní funkci upevnění a nesení a také funkci biologické ochrany Část «S» - oporná konstrukce reaktoru zhotovená ve tvaru kříže, která přenáší váhu reaktoru na zákládní desku z žáruvzdorného betonu na dně šachty reaktoru Část «OR» - nosná konstrukce grafitové vyzdívky a potrubí spodních vodních komunikací

Teorie - Svět Energie - Svět energie

V pozadí je vidět šachta revize vnitřních částí reaktoru a reaktor. Pohled na horní část horního bloku reaktoru vidíte na pravém obrázku. V otvorech jsou viditelné části lineárních krokových pohonů, které v průběhu provozu ovládají řídící a regulační tyče (klastry) Velké jaderné elektrárny jsou už desítky let běžnou součástí života v mnoha zemích, mají výkony v řádu stovek až tisíců megawattů. Mnohem méně známé jsou jejic Konstrukce reaktoru: 1. Grafitová výplň 2. Technologické kanály 3. Reaktorový prostor 4. Betonová šachta 5. Část S 6. Část OR 7. Část JE 8. Část KŽ 9. Část L 10. Část D 11. Část E 12. Část G 13. Desková podlaha 14. Pískový zásyp . Fragment deskové podlahy: 1. část vrchního překrytí 2.

V reaktoru vzniká teplo pri štepení jader uranu 235, obsažených v jaderném palivu. Toto teplo je z reaktoru odvádeno vodou, která reaktorem protéká a ochlazuje jeho aktivní zónu. Vysoký tlak, jež v reaktoru a v celém primárním okruhu panuje, zabranuje vode ve varu (odtud název tlakovodní reaktor) Reaktor RBMK je kanálový, varný, chladivem je obyčejná voda, která v kanálech reaktoru vaří a vzniklá pára pohání dvě turbíny K-500-65/3000. Chladivo cirkuluje rektorem ve dvou nezávislých smyčkách okruhu rozvětvené nucené cirkulace (KMPC). V každé smyčce je zapojena polovina kanálů reaktoru (asi 840 kanálů) Jaderná elektrárna Temelín, obecně často nazývaná Temelín (zkratkou ETE, dříve také JETE nebo JET), je elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku, jedna ze dvou českých jaderných elektráren.Stojí v obci Temelín v Jihočeském kraji, v okrese České BudějoviceTemelín v Jihočeském kraji, v okrese Česk

Zařízení okruhu reaktoru je určeno k výrobě suché nasycené páry pro turbosoustrojí, kde se tepelná energie páry přemění na elektrickou energii. Reaktor je tvořen vertikální tlakovou nádobou, ve které jsou umístěny vnitřní části reaktoru (šachta reaktoru, plášť aktivní zóny, blok ochranných trub), aktivní zóna. Jen doplňuji pana Wagnera, že bazény nelze od šachty reaktoru oddělit - vyhořelé palivové články je nutno dostatečně stínit, takže se při výměně paliva zalévává šachta reaktoru vodou a články jsou přemisťovány do bazénu pod dostatečně silnou stínící vrstvou vody železobetonová šachta reaktoru; ochranná obálka (kontejnment) Aktivní bezpečnostní systémy jsou zálohovány dvojnásobně (tj. jsou nainstalovány třikrát). Model palivového souboru v informačním středisku. Předností použitých tlakovodních reaktorů je tzv. inherentní bezpečnost tj. bezpečnost daná fyzikálními zákony V reaktoru je chladící voda ohřáta pod teplotu meze sytosti kapaliny (nesmí dojít k varu uvnitř reaktoru). Vpravo bazén použitého paliva a šachta pro manipulační kontejnery s čerstvým palivem. Zavážecí stroj slouží k manipulaci s palivovými kazetami v bezprostřední blízkosti reaktoru a v reaktoru. Fotografie: [4. Šachta na dmychadlo. PP nádrž (průměr x výška, 600 mm x 400 mm) Gumové těsnění DN 50 Kryt - PP UV stabilizovaný, uzamykatelný Šachta na dmychadlo slouží na umístění dmychadla. Je vhodné osadit ji co nejblíže k ČOV, čím se zabezpečí nejvyšší tlak dodávaného vzduchu

železobetonová šachta reaktoru; ochranná obálka (kontejnment) Aktivní bezpečnostní systémy jsou zálohovány dvojnásobně (tj. jsou nainstalovány třikrát). Předností použitých tlakovodních reaktorů je tzv. inherentní bezpečnost tj. bezpečnost daná fyzikálními zákony V reaktoru vzniká teplo při štěpení jader uranu 235, obsažených v jaderném palivu. Toto teplo je z reaktoru odváděno vodou, která reaktorem protéká a ochlazuje jeho aktivní zónu. Vysoký tlak, jež v reaktoru a v celém primárním okruhu panuje, zabraňuje vodě ve varu (odtud název tlakovodní reaktor)

Schéma reaktoru VVER-1000. Pozice: 1) Pohony řídících tyčí 2) Vrchní část reaktoru 3,4) Vstupní a výstupní nátrubky 5) Šachta reaktoru 6,7) Oblast aktivní zóny VVER, někdy značený WWER (vodo-vodní energetický reaktor) je nejobvyklejší typ jaderného reaktoru (včetně celého reaktorového bloku) užívaný v zemích bývalého východního bloku. 40 vztahy Autor knihy: Oldřich Matal; Hugo Šen, Téma/žánr: jaderná zařízení - jaderná bezpečnost, Počet stran: 174, Cena: 149 Kč, Rok vydání: 2015. Dobrý den 1.může se roztávené jádro reaktoru propálit ochrannou obálkou reaktoru a co pak? 2.není jaderný optimismus stejně nebezpečný jako ekologiký extremizmus 3.fakt mám věřit, že všechny j. elektrárny v evropě jsou stejně bezpečné-Slovenské a Bulharské (Němeček - Hyde Park 15.3.2011 -Druhá hvězda smrti musela být zničena ještě před svým dokončením, neboť její jediná slabina, dvoumetrová chladící šachta vedoucí k hlavnímu reaktoru (který byl navíc díky záměrným chybám v designu Galena Ersa zranitelný jakoukoliv silnější explozí) byla nahrazena soustavou několikamilimetrových mikrošachet. 3 Prohlašuji, že jsem byl seznámen s tím, že na moji disertační práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 - užití díla v rámci občanských

Šachta může být osazena i v místech s vysokou hladinou spodní vody. Pokud není vodoměrná šachta osazena v extrémně zatěžovaných podmínkách, např. v komunikacích, je možné pro obsyp použít původní zeminu, zbavenou velkých kamenů a organických příměsí. Šachta je osazena na zhutněnou štěrkopískovou plochu Čistírna odpadních vod AS-ANAZON, Čistírny odpadních vod (ČOV), Produkty pro rodinné domy, Čištění odpadních vod, Produkty, ASIO, spol. s r.o LEGO Star Wars 75093 Konečný souboj Hvězdy smrti, Prožij znovu epický Konečný souboj Hvězdy smrti v Palpatinově trůnním sále! Přehraj si impozantní závěrečný souboj mezi Lukem Skywalkerem, Darth Vaderem a císa Ani po havárii ve Fukušimě není jaderná energetika mrtvá. Budoucnost prý patří rychlým reaktorům, které si budou vyrábět vlastní palivo. Pro výrobu tepla jsme vyvinuli reaktor, který se smontuje v továrně a přiveze na místo, kde bez nároku na složitou obsluhu může fungovat až 60 let, říká Larion A. Lebeděv, generální ředitel ruského Státního. SCHEMA PRINCIPU AES. Elektrárna má jeden tepelný okruh. Reaktor RBMK je kanálový, varný, chladivem je obyčejná voda, která v kanálech reaktoru vaří a vzniklá pára pohání dvě turbíny K-500-65/3000

Reaktorová šachta zaplavená vodou. Hlubina vzadu je dutina reaktoru, do které se právě zaváží paliv Reactor, Make Constructiebedrijf Verkouille, No. A9673, New 1997, Material Stainless steel 1.4401 (316), Working pressure 3 Bar, Working tlakový plášť 8 Bar, Capacity 5000 Ltr, Šachta průměr 500 mm, průměr 200 mm, Horní přípojky (2x) průměr 100 mm, průměr 80 mm, průměr 25 mm, Vývod průměr 80 mm, Poloplášťový plášť, S lopatkovým míchadlem, Motor 2,2 KW, 230/400. Šachta R1 těžba 2007-2002 sdh741. Loading... Unsubscribe from sdh741? TLAKOVÁ NÁDOBA REAKTORU VVER - Duration: 25:38. KF ORBIS Film Plzeň, s.r.o. 13,254 views Pět stupňů hloubkové bezpečnosti Temelín-vlastní foto Graf - Viditelnost jaderné elektrárny z místa bydliště (2003) 1. pevná keramická struktura samotného paliva 2. pokrytí palivových produktů 3. tlaková hranice primárního okruhu 4. železobetonová šachta reaktoru 5. ochranná obálka (kontejnment) *

Prodám - LEGO Star Wars 75093 Death Star™ Final Duel

Vstupní šachta (obr.7) - je základním objektem na stokové síti. Umožňuje vstup do stoky za účelem kontroly popřípadě pročištění stoky. Většinou se zhotovuje z betonových prefabrikátů. Jeho část recilkuruje do biologického reaktoru, zbytek zpracovává kalové hospodářství Dana Tenzler: Černobyl - před 33 lety Co by se stalo kdyby... kdyby před 33 lety obsluha čtvrtého bloku černobylské elektrárny odmítla dělat testy turbíny... kdyby následná exploze nikdy neprověřila akceschopnost Sovětského Svazu. (délka 15 min.) Elektrárna Nachází se na Ukrajině, b Komentáře . Transkript . JS1 - 1. prednask Komentáře . Transkript . 14-Jaderná elektrá. Šachta č. 1 s čisticím kontejnerem (s poškozeným palivem) je nyní fyzicky oddělena od bazénu skladování a šachty reaktoru. V příštím roce má probíhat odstranění poškozených palivových souborů za spolupráce dodavatele paliva firmy TVEL a tento technologický postup bude vyžadovat pečlivé schvalovací řízení ze.

Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 16323 - měrný příkon reaktoru. ČSN EN 16323 - Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod. Stáhnout normu: ČSN EN 16323 (Zobrazit podrobnosti) Zákazníci, kteří mají na. okruhu, zaplavovaná šachta reaktoru s prostorem pro zachycení trosek roztavené aktivní zóny, spalova če vodíku v kontejmentu a alternativní systém odvodu tepla z kontejmentu. Obr. 4. Celkový pohled na elektrárnu s reaktorem EU-APWR K alternativ ě obdobného technického řešení pro USA je US-APWR, pro který probíhá v USA licen.

Klesáme do hlubin uranového dolu. Kabina výtahu se otřásá, stěny ubíhají nezadržitelně kolem. Po chvíli zastavujeme a průvodkyně otevírá dveře. Před námi zeje šachta s rezavým vozíkem plným uranově rudy. Dojem je dokonalý. Výtah, do kterého jsme před chvílí z opačné strany nastoupili, se přitom ve skutečnosti nepohnul ani o píď. Infocentrum dukovanské. železobetonová šachta reaktoru. ochranná obálka (kontejnment) Aktivní bezpečnostní systémy jsou zálohovány dvojnásobně (tj. jsou nainstalovány třikrát). Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

> Z čeho se skládá primární okruh reaktoru VVER-1200? > Jaké jsou základní principy uspořádání reaktoru VVER-1200 a proč může reaktor sloužit až 60 let? > Jaký je princip fungování parogenerátoru? VÍCE SE DOZVÍTE NA STRANÁCH 2-3 Rosatom dostaví maďarskounávratnosti temelínské investice, kterou p Šachta reaktoru Šachta reaktoru je nosnou konstrukcí pro uložení a zajištění polohy palivových souborů, pláště aktivní zóny a bloku ochranných trubek. Odděluje vstup a výstup chladiva proudícího reaktorem, usměrňuje a uklidňuje chladivo před vstupem do aktivní zóny. Zrovnoměrňuje prou

Video: Vodoměrná šachta MODULO HUTIRA - BRNO, s

DOOM III - návod 2

aktivní zónou v reaktoru a okolním prostředím: 1. pevná keramická struktura samotného paliva 2. pokrytí palivových proutků 3. tlaková hranice primárního okruhu 4. železobetonová šachta reaktoru 5. ochranná obálka -Elektrárna má 4 chladící věže -Primární okruh je chlazen čtyřmi vertikálními odstředivými čerpadly reaktoru účel reaktoru objem [m 3] umístění [st.p.č./p.p.č., k.ú. Třebeš] I. etapa R1 neutralizační k odstranění kyselých a zásaditých odpadů 22 1352 R2 odstranění zaolejovaných vod 22 1352 R3 homogenizace dovezených kalů spolu s chemickými kaly vzniklými při použit výška reaktoru včetně nástavce 500 mm (obytný objekt, garáž, sklep, kryt do vnějšího prostředí, šachta na dmychadlo) a je zapojeno do zásuvkového obvodu elektrické sítě objektu. Při větší vzdálenosti ČOV od objektu, (víc než 5 m) se dmychadl 6 Přechodové děje a jejich modelování..... 6.1 Hmotnostní a energetická bilance a pohybová rovnice....

V reaktorové šachtě je umístěna tlaková nádoba reaktoru. Šachta je propojena s bazénem použitého paliva. V tlakové nádobě jsou umístěné vnitřní části reaktoru včetně aktivní zóny. Tlaková nádoba je cca 11 m vysoká a má vnější průměr asi 4,5 m Šachta se také využívá pro zavážení dostatečně vychlazeného použitého paliva do skladovacích a transportních obalových souborů - kontejnerů CASTOR-440/84M. Hala reaktoru obsahuje množství dalších manipulačních míst a zařízení Reaktoru, Plynu, Okruhu, Teorie; READ. ZÃ KLADY ENERGETICKÃ CH PROCESÅ® READ. ZÁKLADY ENERGETICKÝCH PROCESŮ . Oblasti využívání jednotlivých energetických. Popis částí reaktoru typu VVER 440: 1. těleso tlakové nádoby 2. víko tlakové nádoby 3. volná příruba 4. nosný válec (šachta) 5. dno nosného válce (dno šachty) 6. koš aktivní zóny 7. blok ochranných trub 8. palivový soubor 9. HRK (havarijní a regulační kazety) Vodo-vodní reaktor VVER je nejčastějš

Na hladině pak výkonem dieselu. U atomových ponorek se energie vyrábí v reaktoru ve formě přehřáté páry, ta pohání turbínu a dále pak přes reduktor otáček jde na hřídel propeleru. Řízení výkonu (rychlosti) se odvíjí zřejmě od výkonu reaktoru, možná i od dalších vychytávek, ale nevím to jistě ponorným čerpadlem pro přečerpávání do provozního reaktoru R2/R1. V rohu nádrže v meziprostoru j e vystrojena čerpací a monitorovací šachta s čerpadlem a výtlakem do nádrže. Zde může být zjištěn průsak do meziprostoru betonové stěny a plastové výstelky nádrže

Jaderná elektrárna Temelín: Prošli jsme 10 vrstvami až do

aktivní zónou v reaktoru a okolním prostředím: 1. pevná keramická struktura samotného paliva 2. Kiwipokrytí palivových proutků 3. tlaková hranice primárního okruhu 4. železobetonová šachta reaktoru 5. ochranná obálka (kontejnment) -Elektrárna má 4 chladící věže -Primární okruh je chlazen čtyřm 17. kapitola akční, sci-fi povídky Za branami Jericha. A jak že to vlastně přesně vypadá s jádrem pohonu? Bude platit že co vědec to jedna tteorie

Probíhá spouštění třetího bloku Rostovské JE | Atominfo
 • Jak se stát ženou.
 • Změna úložiště samsung.
 • Dodge challenger gt cena.
 • Wix photography.
 • Ostium urethrae externum.
 • Ed westwick filmy.
 • Empatie test.
 • K čemu je dobrý lepek.
 • Tisk fotografie 30x40.
 • Nachlazené ucho.
 • Mestska knihovna online.
 • Minisiston cena.
 • Pérák jawa.
 • Ramses 2 desková hra pravidla.
 • Rc had.
 • Dětská opera praha konkurz.
 • Pomůcky pro alternativní komunikaci.
 • Luxie.eu recenze.
 • Předvolba 417.
 • Pp klinika kladno kardiologie.
 • Odprodej nepotřebného majetku.
 • Archicad orezani zdi.
 • Black sabbath she's gone lyrics.
 • Opravy televizorů praha 4.
 • Jak překonat stres z práce.
 • Rss wordpress.
 • Hjc rpha 10.
 • 1.2 tsi ea211.
 • Stříbro 925 řetízek.
 • Kotníkové boty adidas pánské.
 • Přeměňování harry potter.
 • Karviná počet obyvatel 2019.
 • Whitsundays ostrovy.
 • Vykradene auto v zahranici.
 • Moderní stůl a židle.
 • Křížkovského brno.
 • Emotikony filmy.
 • Vut fit logo.
 • Michal michal kozu píchal.
 • Sheltie stene.
 • Nechci kamarády.